سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

هنرمندان تالش

نامداران تالش
  • اسامی چندی از صدها  هنرمند  شهرستان تالش ، تا سال 1392

هنرمندان موسیقیدان هشتپر و طوالش

شعبانعلی فلاح واقعی ...سرنا

خانی مهماندوست ....تنبوره

رحیم مرادخانی .... ویلن

جعفر شکوری .... دف

سرهنگ محمد حبیبی نیا .....موسیقیدان

عباس مقصود پور..... سنتور

شیرینقلی مجرد....نوازنده آکاردیوم

رحمان عباسی فومنی..... موسیقیدان

تقی مهرپویا ...... نوازنده تار

لطف الله امجدی .... ویلن

آرمین فریدی هفته خونی.... نوازنده ی تنبوره

ارسلان علیزاده ...... نوازنده تار

امین شهبازی ...... نوازنده ویلن

استاد اکبر رزمجو .....ساز سورنا

اکبر رسول زاده ......نوازنده تار

محمد دلاور..... ویلن

حسن صفر زاده .....ساز سورنا

خیری قربانزاده .....نوازنده ساز سورنا

سلمان بلالی .... نوازنده سازسورنا و ویلن

کیومرث نوروزی ....ویلن

علی صفری ....سنتور

علی براری .... ساز سورنا

یاسر کرمزاده .... تنبوره

صالح بیدار....تنبوره

شیخی ندامان.....ساز سورنا

حجت اسدزاده شاندرمن......تنبوره

جهانبخش شکری شاندرمنی .... تنبوره

کوهان شعبانعلی خلیف آبادی ..... تنبوره

احمد عاشقی شاندرمنی .... تنبوره

عزیز علی محبی پره سر ... تنبوره

هیبت آزاد خلیف آبادی .... تنبوره

عباس مقصود پور ....سنتور

حجت الله اصلانی .....تنبوره

بیژن جعفری کله سرا.... تنبوره

دلخوش تقی زاده تنیانی .... اورگ

پرویز جان نثار سیاه کوه.... اورگ

امیر دستاران ....سرنا

شعبانعلی فلاح واقعی .... سرنا

شاهرخ دستاران .... سرنا

غضنفر رضایی .... تنبوره

امیر رضوانی .... موسیقی دان

هنرمندان آواز تالش....

سجاد عاشوری شولمی

استاد سید هادی حمیدی شاندرمنی

خانعلی معصومی شولمی

ناصر حاجی پور تنیانی

بیژن قاسمی اسالمی

مسیب اسکندری تاسکوهی

مهدی روستاگشتی

اردشیر ابراهیمی روشنده

نصرت الله آقایاری بایزاد

حسن خانی خساره زادی

رحیم قاسمی خوشابر

صمد حبیبی

جهانگیر حاجی پور

کیهان روستایی دیگاه

شهرام زمانی پره سری

جمال استوار

علیقلی جهانی

هیبت رستم پور

رحمان پرشیرین

تاجعلی صالحی

خانعلی صادقی

مرتضی شادپور

سید جبار حمیدی

روح انگیز میرزایی

غفار کشاورز

خالد پره سری

گل احمد رمضانی

اردشیر مهدی نژاد

کیوان ذوالفقاری

علی کریمی منش

لیثی نوروزی

فرزاد احسانی

یدالله  علی نژاد

قربانپور میرزایی

خانعلی غلامی

قکیومرث سیرتی

مجید آزاد شولمی

محمد قاسمی

حاج عنایت تحویلداری

کیقباد شریفی تاسکوهی

بهمن حسن پور

حاج خالد بختیاری

شهریار حاجی پور

هنرمندان نی نواز تالش ....

مرحمت رحمتی شاندرمنی

قنبر شعبانی سیاهمرد

بهزاد نیکنام

بیژن امیری

نادعلی پاسبان تاسکوهی

رحمان بیک کاظمی تاسکوهی

اسدالله نوروزی بایزاد

بهرام پور میرزا سیاهمرد

عزیز جمالی چپه زادی

کتاب شعبانی سیاهمرد

شکور شعبانی سیاهمرد

معصوم شعبانی سیاهمرد

عاشقعلی جمالی چپه زاد

نازعلی نوروزی وزمه تر

بیژن امیری

پرویز حسینی

سید بهلول شمامی

خان برار عزیزی شکاریه

چراغعلی یعقوبی مرکیه

حسین حسنخانی آهکلان

هدایت نورمحمدی ایمات

هادی شهبازی چپه زاد

سلیمان جمالی چپه زاد

فردین محمدی پور محمد چاله سرا

تیمور پاشایی شاندرمن

خسرو نورمحمدی ایمات

عباس شعبانی 

امیر عباس خانی شاندرمنی...نوازنده نی هفت بند

علی قلی زاده 

ابوالحسن حقیقی چسلی

عینی روشن چسلی

جوری اسالمی

نقی میرزاییی

احمد عینی آهکلانی

احمد جلالیان تبر سرایی

احمد خوش روش گشتی

اکبر حسنخانی تاسکوهی

امان الله کاظمی تاسکوهی

امیر شعبانزاده وشمه سرا

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: