سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

فردین پناهنده دهیاری جوکندان تالش

فردین پناهنده دهیاری جوکندان

( چهره های ماندگار شهرستان تالش )

تقدیر و تجلیل از جناب آقای فردین پناهنده  دهیار محترم روستای جوکندان شهرستان تالش

                        بسم الله الرحمن الرحيم

  بر هیچکس پوشیده نیست که کوشش برای دستیابی به اهداف و برآورده شدن نیازهای بشر در طول تاریخ دستاوردهای مادی و معنوی داشته است که هر فرد به نحو اخص و هر جامعه به نحو اعم از آن برخوردار بوده و از مجموعه کنشها و واکنشها و شیوه ی زیستها و تفکر جوامع و قبول مسئولیت چیزی به نام فرهنگ حاصل شده است.که خصوصیات  فکری و رفتاری و هنجارهای اقوام و ملل را  مشخص مینماید . در تمام این ویژگیها وچه مشترکی وجود دارد که همه ی انسانها ، آن رامعیار انتخاب و الگو میدانند و نام آن را خدمت به خلق نهاده اند. بنابراین سپاس یگانه معبود هستی آفرین را که بر ما منت نهاد ، تا شاهد انسانهایی از جنس مردم باشیم که در شاهراه خدمت به مردم و اعتلای جمهوری اسلامی ایران سر از پا نشناخته و همچنان استوار و با نشاط گام برمیدارند ؛ یکی از این انسانهای وظیفه شناس و خدمتگزار جناب آقای فردین پناهنده، دهیار محترم روستای جوکندان تالش می باشد که در تاریخ پر افتخار این دیار باهمت و جهش در آبادانی آن روستا تلاش مینماید و در حل مسایل مردم میکوشد و ما اطمینان کامل داریم که ایشان تمام تلاش خود را برای انجام وظایف و وجدان کاری را در صداقت ، امانتداری ، رازداری، و خدمت را سرلوحه ی گفتار و کردار خویش قرار داده است و ارزشهای دینی ، انسانی ، اجتماعی ، قوانین و مقررات و ضوابط در انجام فعالیتهای دهیاری را رعایت نموده و در همه حال به مقررات و منشور اخلاقی پایبند بوده و تلاش خود را در جلب رضایت خداوند متعال بکار بسته است که این اعمال از هر جهت قابل تقدیر بوده و توفیق ایشان را در کسب درجات عالیتر از خداوند منان خواستاریم.

                                      و من الله توفيق. ....

                           سعید کیوان پور :نویسنده و پژوهشگر

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: