سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

سید نهضت حسینی نژاد

نهضت حسینی نژاد

چهره های ماندگار هشتپر و طوالش

سید نهضت حسینی نژاد ،  نویسنده کتاب تالشنامه

اشعاری از زنده یاد سید نهضت حسینی نژاد ، چهره ی ماندگار شهرستان تالش.

الا ای تالش سر سبز ایران

گرامی مادر مهد دلیران

ترا گر کاسپی خواندند و کادوس

وگر گاهی بگفتندت که تالوس

تو تالش نام داری در زمانه

گواه آمد خزر بر این نشانه

زنسل نامدار نوح بودید

گهی در آب و گه در کوه بودید

درودی دارم و عرض سلامی

ادب آرام بگفتار و پیامی

چرا خاموش ماندی راز بگشا

نوایی زن به نی آواز بگشا

فراوان قصه در سینه داری

غمی در سینه بی کینه داری

بسی کندند بیجا سینه ات را 

ربودند دفتر و پیشینه ات را

تو بخشیدی زمین را آب و دانه

تو را من دوست دارم جاودانه

بگو با من ز تاریخ بلندت

روایتهای خوب و دردمندت

بگو از جور و دور  روزگاران

ز سرما و ز گرما وز بهاران

حکایت با شکایت همنوا کن 

ز سوز سینه ات دردم دوا کن

مرا شد شرحه شرحه سینه چاک

مرا دل عبرت آموز است زین خاک

الا ای میهن آغشته در خون

مرا آشفته کردی همچو مجنون

عزیزانی که در خاک تو خفتند

برایت جان فدا کردند و گفتند

ره و رسم جوانمردی همین است

اگر دشمن هزارش در کمین است

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: