سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

دلشکستن و تعرض به مومن

دلشکستن و تعرض به قلب مومن

بسم الله الرحمن الرحیم

تعرض به قلب مومن و شکستن دل او شکستن حریم خداست که آثار وضعی و عواقب فراوانی را در پی خواهد داشت ، جبران این آثار مخرب به صرف استغفار هم محقق نمیشود ! بلکه باید جبران کرد و جبران آن هم بسیار دشوار است.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: