سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

پدر و مادر عزیزم

.

پدر و مادر.... بر صبر برم پناه زیرا.. در دست قضاست اختیارم

همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم که هر بار با تراشیده شدن کوچک و کوچکتر می شود . ولی پدر یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ میکند ؛ خم به ابرو نمی آورد ولی سخت تر از این حرفهاست ؛ فقط هیچکس نمیبیند و نمیداند که چقدر دیگر میتواند بنویسد.

مادر خوبم

هیچ زبانی نمی تواند قدرت و زیبایی و قهرمانی و جلال و بردباری ترا نسبت به عشقی که به پدرم داشتی را بیان کند. هرگاه دفتر عمرم را ورق میزنم و دورتر میشوم نام ترا در فراسوی ایثار و گذشت و مردانگی بیشتر میبینم و حتی به جایی میرسم که جز نام تو هیچ چیز دیگری نیست ، و فقط میتوان گفت : مادر ترا ستایش میکنم . مادر ترا ستایش می کنم ؟ ترا که رنج بینهایت داشتی و توانایی آسودنت نبود .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: