سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

محبت به همسایگان

همسایه

جمعی که در مجاورت یکدیگر زندگی میکنند ,نسبت به هم حق بیشتری پیدا میکنند.درست است که در اینجا پیوند طبیعی و خانوادگی وجود ندارد , اما همین که نزدیک یکدیگر زندگی میکنند ,بیشتر یک دیگر را ملاقات میکنند و باهم آشنا میگردند ,خود آشنایی و سابقه داشتن آن ایجاد حق میکند.به علاوه همسایگان به علت مجاورت در یک سلسله سود و زیانها با یکدیگر اشتراک دارند که دیگران چنین نیستند.
اگر افراد یک منزل جاروجنجال و سروصدای زیاد راه اندازند ,و یا زباله های خانه خود را بیرون بریزند و یا معاشرتها و اعمال نامطلوبی داشته باشند , روشن است که بیش از همه ,همسایگان این منزل از این اعمال ناروا آزار می‌بینند.
بنابراین همین قرب جوار یک عده ,یک گروه خانواده ها را به هم پیوند میدهد و مسائل مشترکی برای آنان به وجود می آورد, از این رو برای این گروه به هم پیوسته وظایف و حقوق خاصی نسبت به یک دیگر منظور شده است تا احساس مسئولیت بیشتری کنند و محیط مشترک زندگی را باصفا سازند.
از تعلیماتی که حضرت فاطمه (ع ) از پدر بزرگوارش. پیامبر اکرم (ص ) آموخت این بود که :?
هرکه به خدا و روز قیامت ایمان دارد ,همسایه اش را آزار ندهد.
هرکه به خدا و روز قیامت ایمان دارد ,میهمانش را گرامی بدارد.
هرکه به خدا و روز قیامت ایمان دارد ,سخن خوب بگوید وگرنه ساکت باشد.!
ملاحظه میکنیم که رعایت حق همسایگان چندان در اسلام مورد توجه است که نشانه ی ایمان قرار داده شده است. و اصلا ایمان واقعی بدون رعایت حق همسایگان ممکن نیست.
رسول اکرم (ص ) میفرمایند : 
به من و خدا ایمان نیاورده است آن که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. خداوند به مردم دیاری که در بین آنها کسی گرسنه بخوابد نظر لطف نمی کند.
در منطق اسلام برادر ایمانی ریشه دارترین وحدت و پیوندزا و مسؤلیت آفرین است.هر فرد باایمان نسبت به افراد باایمان دیگر برادر است ,همانند یک بدن که اگر عضوی از آن به درد آید. دیگر اعضا هم احساس ناراحتی میکنند ,روح دو مؤمن از یک روح سرچشمه میگیرد ,همه به خداوند پیوند دارند .روح مؤمن پیوندش به خدا بیشتر از پیوند نور خورشید به خورشید است.
مؤمن برادر مؤمن دیگر است ,چشم اوست ,راهنمای اوست . به او خیانت نمی کند , به او ستم نمی کند ,به او نیرنگ نمیزند و به او وعده ای نمیدهد که خلافش رفتار کند
امام صادق (ع )

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: