سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

جوان امروز و نوگرایی بی قید و شرط

نوگرایی

پذیرش بی قید و بند و چشم بسته نوگرایی , بشر امروز را به دردسرهائی و بیماری جسمی , روحی و روانی دچار کرده است و آثار زیانبار زیر را برای او به ارمغان آورده است : توضیح اینکه مقاله پیش رو برگرفته از کتاب جوان استاد فلسفی و دیگر دانشمندان تربیتی در این خصوص می باشد. 
یک : جوانی که به جای بهره مندی از اطلاعات گسترده و داده های علمی دنیا , هر روز خود را به شکلی تازه در می آورد و سبک زندگی اش را به روشی جدید و متأثر از مدگرایی تغییر میدهد , هیچ گاه هویت ثابت خویش را نخواهد یافت ,زیرا یکی از نشانه های هویت و شخصیت سالم ,ثبات است.ویژگی انسانی که به طور کامل از سنت خویش جدا میشود ,دوگانه اندیشی است و سرانجام نیز نبود انسجام و بی ثباتی شخصیت , بحران سرگشتکی و در نهایت ,پوچ انگاری را به دنبال می آورد.
کسانی که براثر حرص و ولع , شهوت پرستی ,و عیاشی یا خود پسندی و جاه طلبی دچار تند روی میشوند و برای نیل به ارزشهای مورد نظرشان به کارهای ناروا و اعمال غیر مشروع دست میزنند شخصیت خود را فاسد میکنند ,به صفات ناپسند آلوده میشوند ,منفور جامعه می‌گردند, و عمرشان به ناپاکی و بدبختی طی میشود و در صف بد کاران و نادرستان قرار می‌گیرند.?
دوم :)
بحران معنویت واخلاق : انسان متجدد و نوخواه امروز ,به انحطاط اخلاقی رسیده است ,به طوری که ارزشها و فضایل انسانی ,نزد او معنای خود را از دست داده اند . هم اینک در بعضی از کشورها ازدواج همجنس بازان قانونی شده است .امروز حجم وسیعی از فراورده ها و پدیده های صوتی و تصویری که از طریق برنامه های تلویزیونی , ماهواره ای و شبکه های بین المللی و رایانه ای , به ویژه اینترنت ,و تلگرام و امثالهم در اختیار مردم قرار می‌گیرد, ماهیتی ضد اخلاقی دارد.
در دیدگاه تجددگرا , انسان موجودی که همچون سایر حیوانات ,از دل طبیعت برخواسته و تنها غایت او, پیشرفت در راه مادیت و تسلط بیشتر بر جهان است.بدیهی است زندگی در چنین فضایی , اشفتگی و بی حوصله گی های ناشی از نداشتن نقطه اتکای معنوی , افسردگی ,دلتنگی و بحران معنویت ایجاد میکند !
سوم :) شکست و ناکامی ? با توجه به محدودیت امکانات و میزان فراغت مردم برای دست یابی به آخرین مدها و تغییر و تحول شتابان و مهار ناپذیر شکل زندگی ,انسان هرچه تلاش کند نمی تواند به آرزوی خود برسد و از این رو احساس ناتوانی و فرسودگی می‌کند.
چهارم :) خانه گریزی ? مسائلی مانند بی بندو باری ,دوستی های خیابانی , دوستی های مجازی و اینترنتی و خانه گریزی ,از بارزترین نشانه های تجدد ظاهری و به روز شدن غلط محسوب میشود . هرچند در خانه گریزی جوانان ,به ویژه دختران ,عوامل درونی و بیرونی مؤثرند ولی بنا بر تحقیقات به عمل امده ,تعداد زیادی از دختران فراری به دلیل تمایل به تنوع طلبی ,الگوپذیری های غلط یا تقلید از فرهنگ غرب و به روز بودن از نوع نادرست آن به سمت و سوی فرار از خانه کشیده شده اند.!
پنجم :) غرب زدگی ! متاسفانه. نوگرایی در زندگی جوانان جهان سوم و ممالک در حال توسعه ,درعمل به غرب گرایی منجر شده است.زیرا انان معتقدند که با گرایش به فرهنگ. غربی ها ,از ضعف و عقب ماندگی رهایی می یابند و در ردیف کشورهای پیشرفته قرار می‌گیرند: 
درحال حاضر ,نوخواهی به مدگرایی نزدیک یا تبدیل شده است , با توجه به اینکه پدیده مد گرایی عاملی برای انتقال ناهنجاری ها و انحرافات گردیده است ,?به برسی این موضوع و رابطه مدگرایی با نو خواهی را مشخص میسازیم.
مد یعنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان , طرز زندگی و لباس پوشیدن و ... را تنظیم میکند. بنابراین این شیوه ی تازه ای است که بوجود آمده و عده ای طبق آن رفتار میکنند.مدگرایی ,کم و بیش در میان همه اقشار وجود دارد و از گذشته وجود داشته و خواهد داشت و تنها با گذشت زمان رنگ عوض میکند.جوانان به دلیل کنجکاوی های خاص خود و تنوع طلبی بیشتر از دیگران طرفدار مد هستند.البته مد به خودی خود مذموم نیست و در صورتی بار منفی دارد که به مد پرستی تبدیل شود و مغایر با شؤن فرهنگی و اعتقادی یک جامعه باشد. ضمن اینکه مد ,تنها شامل لباس مخصوص ,آرایش. و اصلاح عجیب وغریب موهای سر نیست بلکه الگوهای رفتاری را هم در بر میگیرد. در واقع هر نوع مدی حامل یک پیام و محتوایی است.  اکر الگوهای رفتاری و گفتاری که در هر دوره ظهور میکند ,برخواسته از فرهنگ بومی باشد و با محتوای تاریخی و هویت فرهنگی ,مغایر نباشد و در شرایطی سالم ,آگاهانه و درست گسترش یاید ,این نوگرایی حاکی از خلاقیت و نوع طلبی جوانان است و آیین اسلام و عرف جامعه نیز با آن مخالفتی ندارد ! آنچه. اسلام و عرف با آنان. مخالف است از خود بیگانگی ,پشت پا زدن به ارزشها ,اسراف کاری و تقلید کور کورانه از بیگانگان است .
حال این سوال مطرح است که مدگرایی ,تجدد و امروزی شدن , تا چه اندازه مطلوب است ?و نظر اسلام در این زمینه چیست ? در یک نگاه کلی اسلام باهمه نوع مد مخالف نیست . اسلام امروزی شدن و نوگرایی در سبک و شیوه ی لباس پوشیدن را در حد معمول و عرف جامعه پذیرفته است. نوع پوشش و لباسها و آرایش ها تا جایی که هنجار شکن نباشد و با فرهنگ اسلامی و بومی در تضاد نباشد با آن مخالفتی نمی شود. آنچه. اسلام با آن مخالف است , پشت پازدن به ارزش ها , رعایت نکردن اخلاق اجتماعی ,آزادی مطلق در روابط دختر و پسر و همانند سازی با بیگانگان است.
حال اگراین پدیده های انحرافی در قالب مد به خورد جوانان داده شوند و میل فطری (نو گرایی ) و نیاز (امروزی شدن ) به لجنزار انحراف سوق یابد , اسلام با آنان مخالف است.
ودراخر .نوخواهی و امروزی شدن ریشه در نیازهای طبیعی جوانان دارد و اسلام با این نوع تجدد که در راستای حفظ مبانی ارزشی و هویت فرهنگی باشد مخالفتی ندارد و این غیر از مدگرایی مصطلح است. بر این اساس ,نباید این دو را باهم خلط کرد .امروزی شدن پاسخی است به نیاز فطری و طبیعی.اما مدگرایی و الگو برداری از دیگران نشانه از خود بیگانه گی و غفلت از خویش است.جوانان باید به هوش باشند که مبادا به نام امروزی شدن در دام دشمن بیفتند ,:

(برگرفته از کتاب جوان استاد فلسفی "ره")

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: