سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حاج شیخ غلامرضا فیروزیان

حاج شیخ غلامرضا فیروزیان

بسم الله الرحمن الرحیم 
سالها قبل با بزرگ مردی که در صورتش سیرتش پیدا بود توفیق دوستی و آشنایی حاصل گردید.بزرگ مردی که بیش از نیمی از عمر بابرکت خویش را صرف فرهنگ اسلامی و ولایت کرده و در اشاعه ی این فرهنگ الهی آرام ننشسته ?بزرگ مردی که هرکجا سخن از انجام امور خیر بود درصف اول ایستاده. بزرگ مردی که جامعه ی اسلامی اعم از. روحانیت. لر.ترک.بلوچ ! و همه و همه ارادت خاصی نسبت به ایشان داشته و ایشان را پدر مکتب ولایت نامیده اند ! آری کسی نیست به جز حضرت حجت السلام حاج شیخ غلامرضا فیروزیان. پدر مکتب ولایت در عصرخود.!? چه کلمه مقدس و چه واژه ی دلاویزی و چه لفظ محتشمی راستی من این کلمه و نام پروخامت را چگونه به ترجمان آرم. که تفسیرگر همه. والائی هایش باشد و ارزش های والای اجتماعی اش را با زیباترین گلواژه ها بیان آرد.
آری حاج شیخ غلامرضا فیروزیان که همه ی اعمالش زیباترین معنی که بر وجدان بیدار او بوده.?واورا میستایم که هر واژه از کتاب زندگی اش خواندنی ترین حماسه ها بر وظیفه شناسی اش در لباس مقدس روحانیت بوده ! و اورا مقدس میشمارم که هر برگی از دیوان عمرش شعر بلندی بر محبوبیت های ملی و اجتماعی اوست.وباز اورا میخوانم که همه ی شرافت را در اعمال خویش تشریح کرده است , : اری حاج شیخ غلامرضا فیروزیان که بار مسئولیت روحانی بودنش را بر دوش میکشد و هران درس ایثار و گذشت را از وجدان آگاه و بیدارش اموخته و به جامعه پس میدهد.درس وی انعکاس از وجدانهای بیدار بشری است , که آرام آرام. طبع خیر اندیش و مهربانش او را وامیداشته که صمیمانه به نظارت زندگی ها برخیزد و کویران جامعه را با باران وجدانش سیراب کند و در گلشنان زندکی مردم گلهای دلاویز آرامشی به بار آورد. این ارزشها را میتوان بی هیچ ابهامی در همه ی اعمال وجودش تماشاکرد ,! سلام و درود خداوند بر وجدان پاک و الهی پسند او که همچون. صفاتی. از راستگویی و درست کردار بودن,اراسته بودن به زیور صداقت و امانت داری ,خوش نام و پاک اندیش و دوری از بخل و حسد و کینه توزی.و آراسته بودن به سایر سیرت های ستوده و خلق وخوی انسانی و پیرو مکتب ولایت و حامی تشیع..? پس بکوشیم تا شخصیت خویش را همچون ایشان که راه و روش از علی و آل کرفته را باهمین صفات الهی. پسند اراسته نماییم ?چون جالبترین سطور زندگی بشر آن است که بتواند شمع روشن راه تاریک دیگران گردد و هر اندازه تحولات زندگی یک فرد به روحانیت و خلوص نیت نزدیک تر باشد و مشعله دار هدایت قرار گرفته باشد اثر آن. در ارشاد و دلالت مردم عمیق تراست....... 
بنده خاکی سعید کیوانپور بیست سال است که افتخار شاگردی درمحضر ایشان را دارم.....

12\5\91