سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حاج شیخ غلامرضا فیروزیان

حاج شیخ غلامرضا فیروزیان

بسم الله الرحمن الرحیم 
سالها قبل با بزرگ مردی که در صورتش سیرتش پیدا بود توفیق دوستی و آشنایی حاصل گردید.بزرگ مردی که بیش از نیمی از عمر بابرکت خویش را صرف فرهنگ اسلامی و ولایت کرده و در اشاعه ی این فرهنگ الهی آرام ننشسته ?بزرگ مردی که هرکجا سخن از انجام امور خیر بود درصف اول ایستاده. بزرگ مردی که جامعه ی اسلامی اعم از. روحانیت. لر.ترک.بلوچ ! و همه و همه ارادت خاصی نسبت به ایشان داشته و ایشان را پدر مکتب ولایت نامیده اند ! آری کسی نیست به جز حضرت حجت السلام حاج شیخ غلامرضا فیروزیان. پدر مکتب ولایت در عصرخود.!? چه کلمه مقدس و چه واژه ی دلاویزی و چه لفظ محتشمی راستی من این کلمه و نام پروخامت را چگونه به ترجمان آرم. که تفسیرگر همه. والائی هایش باشد و ارزش های والای اجتماعی اش را با زیباترین گلواژه ها بیان آرد.
آری حاج شیخ غلامرضا فیروزیان که همه ی اعمالش زیباترین معنی که بر وجدان بیدار او بوده.?واورا میستایم که هر واژه از کتاب زندگی اش خواندنی ترین حماسه ها بر وظیفه شناسی اش در لباس مقدس روحانیت بوده ! و اورا مقدس میشمارم که هر برگی از دیوان عمرش شعر بلندی بر محبوبیت های ملی و اجتماعی اوست.وباز اورا میخوانم که همه ی شرافت را در اعمال خویش تشریح کرده است , : اری حاج شیخ غلامرضا فیروزیان که بار مسئولیت روحانی بودنش را بر دوش میکشد و هران درس ایثار و گذشت را از وجدان آگاه و بیدارش اموخته و به جامعه پس میدهد.درس وی انعکاس از وجدانهای بیدار بشری است , که آرام آرام. طبع خیر اندیش و مهربانش او را وامیداشته که صمیمانه به نظارت زندگی ها برخیزد و کویران جامعه را با باران وجدانش سیراب کند و در گلشنان زندکی مردم گلهای دلاویز آرامشی به بار آورد. این ارزشها را میتوان بی هیچ ابهامی در همه ی اعمال وجودش تماشاکرد ,! سلام و درود خداوند بر وجدان پاک و الهی پسند او که همچون. صفاتی. از راستگویی و درست کردار بودن,اراسته بودن به زیور صداقت و امانت داری ,خوش نام و پاک اندیش و دوری از بخل و حسد و کینه توزی.و آراسته بودن به سایر سیرت های ستوده و خلق وخوی انسانی و پیرو مکتب ولایت و حامی تشیع..? پس بکوشیم تا شخصیت خویش را همچون ایشان که راه و روش از علی و آل کرفته را باهمین صفات الهی. پسند اراسته نماییم ?چون جالبترین سطور زندگی بشر آن است که بتواند شمع روشن راه تاریک دیگران گردد و هر اندازه تحولات زندگی یک فرد به روحانیت و خلوص نیت نزدیک تر باشد و مشعله دار هدایت قرار گرفته باشد اثر آن. در ارشاد و دلالت مردم عمیق تراست....... 
بنده خاکی سعید کیوانپور بیست سال است که افتخار شاگردی درمحضر ایشان را دارم.....

12\5\91

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: