سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

طرز فکر ما هادی و گرداننده ی ما در زندگی است

فکر ما

   حکایت از مارابل مورگان ?ترجمه صادق آسوده: :                                                              (تند خویی )
 در یکی از مشاوره ها از شخصی میفرماید : که میگفت :?طرز فکرم در هر لحظه نشان میدهد که عکس العمل من در لحظه چگونه خواهد بود.میگفت ,همسر و فرزندانم کاری نمیکنند که عصبانی شوم ,فشارهای زندگی نمی توانند مرا به قرص های آرامبخش. یا پرخوری وادار کنند. مشکلاتم باعث نمیشوند که دست به سلسله رفتارهای نامطلوبی بزنم ,بلکه مشکلاتم به من نشان میدهند که در چه شرایطی قرار دارم.
میدانم که طرز تفکر من بوجود آورنده جو حاکم بر خانه است.اگر آدم تندخویی باشم و ظرف غذارا به اطراف پرت کنم ,افراد خانواده ام نیز به همین روش از خود عکس العمل نشان خواهند داد. ناگهان یک بداخلاق به چهار نفر تند خوی غیر قابل تحمل تبدیل خواهد شد.حال خود تصور کنید که چهار آدم عبوس و تند مزاج سر یک میز نشسته اند و باهم غذا میخورند. درعوض اگر تلاش کنم و سر صبح جو صمیمی و پرنشاطی را بر خانه حاکم سازم همه چیز تغییر خواهد کرد. رفتار همسر و فرزندانم نیز از رفتار من تأثیر خواهد پذیرفت.
باید در گرفتاری ها و مشکلات حوصله به خرج بدهم و کمی تأمل کنم.لازم نیست بر سر کلیدی که گم شده یاتکلیفی که انجام نشده آتش به پا کنم و کام همه را تلخ کنم.
من فردی نیستم که گناه اشتباهات دیگران را به گردن گیرم.وقتی بر سر کلید گم شده و تکلیف انجام نشده آتش به پا نمی کنم به فرد مقصر یا خاطی گیر نمیدهم.بلکه باصبوری و تأمل در کارم خانواده ام را با اوقاتی خوش و اعصابی راحت برای یک روز جدید و پرفعالیت آماده میکنم.
صبح که از خواب بر می خیزم. از اینکه یک صبح دیگر زنده از خواب برخواسته ام و میتوانم یک روز دیگر را با شادی سپری کنم خدا را شکر میکنم.دیروز گذشته است و ممکن است فردایی در کار نباشد , امروز تنها روز و تنها سرمایه ای است که در کف دارم. خجالت آور است اگر بخواهم این تنها دارایی با ارزش را بیهوده صرف کنم.آرزو میکنم که امروز بهترین روزم باشد و تاسرحد امکان بتوانم از آن به بهترین نحو استفاده کنم.
به عقیده دکتر ویکتورای فرانکل آزادی نهایی عبارت است از این که انسان بتواند در شرایط خاص , طرز رفتار و طرز فکر خود را خودش انتخاب کند.
قبل از اینکه از روی تخت بلند شوم خدا را سپاس میگویم که یک روز دیگر به من عطا کرده است و از او میخواهم که به من قدرتی عطا کند که بتوانم از هدیه ی گرانبهای او , که عمر و زنده بودن است به نحو احسن استفاده کنم. شاید مجبور باشم جایی به کار نظافت بپردازم و یا در اداره ای مشغول به کار باشم ,نوع کاری که انجام میدهم نمیتواند زمینه ی نشاط مرا فراهم کند.تنها طرز تفکر من است که میتواند از من فردی شاد و سرحال و یا شخصی غمگین و ناراحت بسازد.
ممکن است گاهی اوقات تصمیم بگیرم که یک روز از همه جدا شوم.شاید در این عمل لذت خاصی وجود داشته باشد.عجب روزی بود !امروز کارهای خوبی انجام دادم.احساس نشاط و خوشحالی میکنم. خدایا ترا سپاس میگویم که امروز را به من هدیه کردی .قابل مقایسه نیست.?
درهرصورت با توجه بدین مقدمه ? سرنوشت نهایی ما در جهان دیگری مشخص میشود.اما لازم است در این جهان توان خود را توسعه دهیم. خود حقیقی خود را بشناسیم و به دیگران کمک کنیم که خود را کشف کنند.هریک از افراد بشر ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی دارند که لازم است در آنها باهم شریک باشیم.واحد خانواده ,مثال زیبایی است که نشان میدهد چگونه تک تک اعضاء به یک دیگر کمک می کنند و باعثذپیشرفت یک مجموعه که خانواده باشد میشوند ,
سن سلامت و شرایطی که در آن قرار دارید ممکن است تا حدودی شما را محدود کنند .همه ی ما به نحوی از انحاء محدود و محصور شده ایم.ولی وظیفه ی ما این است که توانهای بالقوه و نهفته خود را بیدار ساخته و به فعل درآوریم.هیچ کس نمی تواند بهتر و بیشتر ازدخودمان این کار را برایمان انجام دهد. در یکی از پارکهای شادی در فلوریدا ,بر روی یکی از خرس های رقصان الکتریکی نوشته شده است ) ! کسی که مرا روشن کند خاموش هم خواهد کرد ! تعداد زیادی از دختران مجرد را میشناسم که همواره این گفته را بر لب دارند. از آنجا که خودشان را قبول ندارند بعید است فرد دیگری آنها را به دوستی بپذیرد. این افراد ممکن است ازدواج کنند ولی تا در غم به سر میبرند ازدواجشان دوامی نخواهد داشت . زنی که مادر سه فرزند بود گفت : از دوران کودکی خودم را دوست نداشتم " او با این طرز تفکرش ازدواج کرد ولی این ازدواج دیری نپایید.
او به تدریج به خود علاقه مند شد و خود را به عنوان فردی که روح خدا در او دمیده شده است دوست داشت. بعدها برایم نوشت که زمینه ی دلنوشته  مجددش فراهم شده :! همسرم از دیدن تغییراتی که در طرز تفکرم بوجود آمده بود شگفت زده شد .او به من گفت که عقاید نادرستم همواره باعث ناراحتی شده بود. از خود جدید مرا دوست دارد و من تلاش میکنم تا قابلیتهای وجودم را توسعه دهم.من شاید مرتکب اشتباهات زیادی شوم ولی خدا در خلقت آدم ها اشتباه نکرده است.و در آخر خدایا آرامشی به ماعطا کن تا آنچه را نمیتوانیم تغییر دهیم بپذیریم.جراتی ده تا آنچه را که باید تغییر دهیم بتوانیم تغییر دهیم . و خرد و بینشی عطا کن تا بتوانیم خوب را از بد تشخیص دهیم....!

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: