سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

بزرگ ترین تجربه ی عشق

عشق

در بخشی از ساختارتان , نیرویی مکنون , نهفته است , چنانچه از این نطفه و بذر به نحو احسن استفاده شود. به چنان موقعیت و شوکتی دست خواهید یافت که هیچ گاه , در تصورتان نمی گنجید , و تا این حد و اندازه آرزویش. را نمیکردید.
درست بسان یک موسیقی دان خبره و کارکشته ای که , از سیم های آلت موسیقی اش اهنگ هایی دلنشین عرضه میکند.شما نیز میتوانید , این نبوغ ذاتی نهفته خود را که در گوشه ای از مغزتان کز کرده را بیرون بکشید.مجبورش کنید که شمارا به اوج سعادت و کسب موفقیت تام و تمام عیار رهنمون شود.
البرهام لینکلن : دست به هر کاری میزد ,منجر به شکست می‌شد. تا اینکه سنش از مرز چهل سالگی گذشت. وی فردی هیچ کاره و اهل ناکجا آباد بود.تا اینکه ,تجربه ای بسیار بزرگ به سراغش امد.نبوغ خفته و نهفته ,وی را بیدار کرد. ذهن و قلبش شعله ور شد. سرانجام به جهان یکی از مهمترین فرد را عرضه کرد. آن تجربه ملغمه ای از احساسات غم و اندوهش و عشق بود و به وسیله ی خانم (آن روتلج ) به وی رو کرد , وی تنها زنی بود که به معنی حقیقی کلمه دوستدارش بود. 
این یک واقعیت است که احساس و غریزه عشق ورزیدن , رابطه تنگاتنگی با حالت ذهنی که به عنوان ایمان شناخته میشود دارد. در جریان سالیان متمادی ,تحقیق و پژوهش در خصوص. زندگی افراد شاخص و نامدار و در عین حال متمول و دارا حقیر (مؤلف ) به موارد عمده ای برخورده ام که پشتوانه موفقیت این دسته , موضوعات و مسائل عشقی بوده است.
اگر خواهان مدارک در خصوص قدرت ایمان هستید , دست آورد های مهم اینگونه اشخاص را که اعمالش کرده اند را مورد مطالعه قرار دهید.
پایه و اساس دین ایمان است قطع نظر از اینکه ,دیگران از این نیروی عظیم چه برداشتها و تعابیری کرده اند. پایه و مایه اصلی ,تعلیمات پیامبران و ائمه ایمان بوده است.
دستاوردهای آنان. که به صورت معجزه تعبیر میشود چیزی بیش از ایمان و اعتقاد نمی باشد. چنانچه اگر ,اساسا پدیده ای به شکل معجزه وجود داشته باشد که قطعا وجود داشته و همانگونه که در قرآن مجید به آن اشاره شده.تنها به واسطه ی حالت ذهنی که به صورت ایمان شناخته شده است , صورت میگیرد.
برای تجسم قدرت ایمان , مهاتما گاندی. از هندوستان را شاهد بیاوریم.
فردی که نزد خواص و عوام ,شناخته شده بود , و در نزد کلیه تمدنها سرشناس و زبده بوده است.مظهر بارز ایمان و اعتقاد در کلیه قرون و اعصار ,مهاتما گاندی بوده است.واین درصورتی بود که وی از ساده ترین ابزارهای ابتدائی در راستای هدفش محروم بود.ابزار و وسایلی چون پول و قدرت مالی , کشتی های جنگی و سربازان و تسلیحات نظامی :گاندی ماوایی نداشته و یک دست لباس درست و مناسب هم نداشت , لیکن قدرت داشت. چِگونه بر این قدرت دست یافته بود ?! وی این قدرت را از ادراک و استنباطی که از اصل ایمان زاست , اتخاذ کرده بود. و به وسیله ی توانایی و استعداد بی پایان خود توانست آن. ایمان را در ذهن میلیونها نظر دیگر بکارد و بنشاند.
گاندی موفق شد میلیونها نفر را همسو و هماهنگ کرده و در یک جهت سوقشان دهد و مؤتلف شان سازد.
چه قدرتی غیر از قدرت ایمان و استواری  عقیده بر روی سطح زمین ,توان انجام چنین کار سهمگین و بزرگ را دارد :?
ایمان و اعتقاد هدایت شده , هر اندیشه ای را با قدرت مقهور و مغلوب خود می سازد. با نیروی دانش قدرتمند , اعتماد به نفس , به اوج بی پایان نایل میشود. 
زمانی که ایمان با فکر و اندیشه تلفیق شود ,ضمیر ناخودآگاه فورا ارتعاشات را دریافت میکند.آن را به همسنگ وهم ارز روحانی اش مبدل کرده و درست بسان نیایش آن را به صورت عقل کل و بی پایان تبدیلش میکند.احساسات , ایمان , عشق , و غریزه جنسی , قدرت مند ترین احساسات عمده میباشند.وقتی که هر سه باهم ترکیب شوند ,اثر خارق العاده ای داشته و چنان فکر را تحریک میکند که فورا به ضمیر ناخودآگاه میرسد.درهرصورت به خود ایمان داشته باشید.به ذات خداوند لایتناهی ایمان بیاورید.ایمان یک اکسیر جاودانی است که به محرک فکری , زندگی توان میبخشد ایمان و باور , منشأ و منبع اصلی , شخصیت , انسانیت و تراکم ثروت است. ایمان تنها پادزهر شناخته شده , شکست است ....
(ناپلئون هیل ) ? با ایمان و اعتقاد میتوان هرگونه رنگ و بوی نفرت , حسادت , بغض و کینه و خودخواهی را محو و زایل ساخت و عشق و همبستگی را جایگزین آنها برای انسانیت کرد.:

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام م

بسیارعالی
بله با ایمان میتوان کینه ها را در وجودمان محو کنیم.
سپاس از مطالب آموزنده حضرت عالی .

پیام نگار

بسیار عالی بود..