سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

آخرین آرزوی سقراط

سقراط

پیش از آنکه سقراط را محاکمه نمایند از وی پرسیدند :
بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟ 
او پاسخ داد :
مهمترین آرزوی من این است که به بالاترین مکان موجود در آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم :
ای رفقا چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سالهای زندگی خود را به جمع ثروت و سیم و طلا می گذرانید ?در حالی که آنگونه که باید و شاید در تعلیم وتربیت فرزندانمان که مجبور خواهید شد ثروت خویش را برای آنها بگذارید ,همت نمی گمارید "

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: