سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

سخنان ارزنده

سخنان ارزنده

   بخشیدن نشانه ی بزرگی ,قدرت و توانمندی است.

افرادی که از زندگی خود راضی هستند.معتقدند که خود در باره ی سرنوشتشان تصمیم میگیرند.!

افراد شاد خوشبین هستند اشخاصی که لیوان آب را تانیمه پر میبینند در مقایسه با کسانی که نیمه ی خالی آن توجه دارند از زندگی خود بیشتر لذت میبرند !

بینظمی در جسم و جان آثار ناگواری بجا میگذارد , وخارج شدن ازقاعده ی طبیعی عوارض منفی در رفتار انسان ایجاد میکند..
خودنمایی و خودآرا یی در صحنه ی اجتماع به شخصیت عفیف زن لطمه وارد میسازد.

یکی از صفات کمال در انسان اخلاص است.خلوص در اعتقادات و خلوص در اعمال !!!

خوش بینی یک حالت جذاب ذهنی است.انکار وجودش اغوا کننده است زیرا وقتی که وجودش را انکار کردیم نیاز به مبارزه با آن نیز کاسته میشود....

هیچ چیز ضروری تر از آن نیست که به تفرقه ها و پراکندگی ها پایان بخشیم.اگر چنانچه به دنبال جامعه ای خوشبخت هستیم.....

اجتماع همیشه با کسانی که با آنان سرناسازگاری داشته اند به مخالفت پرداخته است.....

فقط محبت قدرت آن را دارد که باورهایی را که پشت آن خودپرستی پنهان شده را فرو ریزد.....

عادت کردن به مصرف شراب و دخانیات از روی میانه روی همان قدر مشکل است که تحصیل ریاضیات عالی مشکل میباشد.....

الودگی اخلاق به اندازه کثافت جسمانی زننده است.قبل از اغاز هر روز نو ,هریک از ما باید همچنان که تن خود را میشوید ,اخلاقش را نیز هر روز پاکیزه تر نماید.....
پرورش تن بدون پرورش روان کاری است عبث همچنان که پرورش روان بدون پرورش تن کاری بیفایده و نامعقول است....
در برابر کسانی که وظایف خود را به طور کامل و صحیح انجام میدهند راه راستی و حقیقت همیشه گشاده است.....

برای اینکه بخواهیم منشی متین و خونسرد پیدا کنیم باید یاد بگیریم که با مشکلات احساسی و عاطفی برخورد نکنیم......

برای اینکه به ثروت معقولی برسیم باید خود را ثروتمند تصور کنیم.....

برای اینکه نزد همگان محبوب باشید و شخصیتی جذاب داشته باشید , باید سپاسگزار دیگران باشید و حسن نیت خود را به اثبات برسونید.....

معنی عشق را نباید بابیرون ریختن احساسات یکی گرفت. عشق پدیده ای به مراتب عمیقتر از قلیان احساسات است.....

عبادت به ما نیروی آن رامیدهد که غمها و تشویشها و نگرانی ها را تحمل کنیم وهنگامی که انگیزه منطقی برای امید وجود نداشته باشد امیدوار باقی بمانیم....

افسوس برگذشته و ترس از آینده از جمله عوامل نگرانی و تشویش است.....
نگرانیهای غیر عاقلانه و بی مورد نشانه ی فکر ناسالم و روان نامتعادل است و نتیجه ای جز رنج و ناراحتی ببار نمیاورد.....
ریا کاری , نفاق است منشأ روانی نفاق , احساس حقارت باطنی و خواری درونی است....

اندیشه ی خودشناسی به انسان تحرک فکری میبخشد....حضرت علی (ع ) میفرماید : کسی که خودرا نشناسد از مسیر صحیح و نجات بخش دور میشود و به راه جهل و گمراهی میگراید :.....

رسول اکرم (ص ) میفرماید : آنکس که قدر و ارزش خود را نمیشناسد و حد خود را رعایت نمی کند راه هلاکت و تباهی را میپیماید......

اقامه ی عدل و انصاف,اداع امانت و وفاداری به عهد , وظیفه شناسی و شرافت نفس., راستگویی و درستکاری و دیگر صفات انسانی از سنن ثابت الهی و مایه ی خوشبختی بشر است....

امام صادق (ع ) فرموده. کسی که دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکسان باشد در معامله ی نقد عمر مغبون است و کسی که امروزش بهتر از دیروزش باشد شایسته است مورد غبطه ی دیگران واقع شود و توفیق او را تمنا کنند......

بیکاری منشأ تمام انحرافها و فسادها است.....

پیامبر اکرم (ص ) فرموده : محبوبتر از هر چیز نزد خداوند , جوانی است که از گناه خود توبه میکند و از پیشگاه الهی طلب آمرزش مینماید....

قرآن درمیان مردمان ناطقی است که زبانش خسته نمی شود ,کاخی است که ارکانش خلل نپذیرد ,پیروزمندی است که پیروانش را شکستی نیست.....

گهی اندیشه هایی از بزرگان
بود بهتر زمروارید غلطان
سزد بهر بدست آوردن آن 
رود انسان به دریایی خروشان
سعید اورده پر ارزش کلامی
در این دفتر چو در و لعل و مرجان
که تاجویندگانی همچو ( شاکر )
از آن. گیرند صدها بهره آسان ......

پول پرستی و حرص مال ممکن است بشر را آنچنان. تحت تأثیر درآورد که خود را فراموش نماید, ارزش انسانی خویش را از یاد ببرد , و جز به گردآوری مال به چیزی دیگر فکرنکند....

تربیت خوب یا بد سازنده ی افراد اجتماع است....
کسی که خطایی را ببیند و بپوشد گسترنده ی عشق و محبت و دوستی است. اما کسی که چیزی را ببیند و همیشه آنرا. به رخ دیگران بکشد جداکننده ی دوستان نزدیک است.....

انسان عاقل کسی است که خشمش را در خود ریزد و از اهانت و توهین چشم بپوشد......

اگر فردی را علی رغم اراده و خواست خودش متقاعد کردید او هنوز هم همان فرد قبلی است......

اگر چیزی از درون ما را ناراحت میکند ساکت ننشینید.اما وقتی صحبت میکنید مواظب باشید که بر مشکل حمله کنید نه به فرد یا اشخاص......

تقدیر و تشکرو همچنین ستایش به طرف مقابلتان انگیزه میدهد......

هنگام بخشیدن و گذشت کردن احساس قدرت و توانایی و غنی بودن میکنیم. که این احساس وجود مارا با شادمانی و لذت پر میکند...

نشاط و شادمانی به نامزد ,شوهر , درآمد و یا شرایط بستگی ندارد بلکه به رابطه ی مابا خداوند بستگی دارد که فرموده است (آنچه به شما گفته ام باعث میشود که نشاط و شادمانی به سوی شما بیاید و در وجودتان کامل شود ).....

انسان بایستی یاد بگیرد که در هر شرایطی از هم و غم قرار گرفت ازآن رضا باشد و رضایت داشته باشد......

ادمی بایستی به زندگی ادامه دهد و تمام مشکلات را با کمال میل تحمل کند وهرکاری در زندگیمان  به آن. مفهوم و صفا و صمیمیت می بخشد را انجام دهد و تجربیاتش را در اختیار دیگران قرار دهد....

خیلی از چیزهائی وجود دارد که ما نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم.بنابراین وقتمان را در این آرزوی واهی که کاش میتوانستم چنان تغییراتی را بوجود آورم تلف نکنیم..بایستی انهارا بپذیریم و آنگاه زندگی را با دوست داشتن دیگران. عشق ورزیدن به خود و خانواده و شاد ساختن همه سپری کنیم...

طرز فکر ما انسانها هادی و گرداننده ی زندگی ما
واما حرف اخر فقر و فساد و تبعیض باعث عقب ماندگی ما شده است. اگر با فقر و فساد و تبعیض در کشور مبارزه شود فرهنگ و اصلاحات فرهنگی و اجتماعی به معنای حقیقی خود در جامعه ی اسلامی تحقق پیدا خواهدکرد بسیاری از مشکلات جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض این سه عنصر مخرب نشات گرفته. فقر انسان را به فساد و تباهی. خیانت و جنایت و بسیاری از راه ها میکشد همانگونه که پیامبر اسلام میفرمایند.. کادالفقر ان یکون کفرا. فقر و نداری نزدیک به کفر است انسان را به کفر میکشاند.مبارزه با فقر یعنی تلاش برای اینکه ثروت ملی که از منابع ملی استخراج میگردد و بدست می اید اولا به شکل بهینه استخراج شود و بعد به شکل بهینه مصرف گردد و اسراف نشود. این وظیفه خطیر وظیفه ای همگانی است و تنها از عهده دولت بر نمی اید ...این مساله اگر در این کشور حل گردد جامعه ارام میگیرد.. وهمه گوش به فرمان قانون میدهند وساز مخالفی دیگر وجود نخواهد داشت.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: