سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چراغ راهنمای سفر زندگی

راهنمای زندگی

دیروز یک رویا و فردا یک خیال است.امروز را اگر به خوبی بگذرانی ,از رویای دیروز , شادی , و از خیال فردا , امید می افرینی.
آری دیروز گذشته است اما امروز اینجاست , یک فرصت بیست و چهار ساعتی که از آن استفاده نشده است .بدون توجه به گذشته میتوانیم زندگی جدیدی را شروع کنیم . اگر خود را نمیتوانیم عوض کنیم میتوانیم امکان یک زندگی شاد و بدون تاسف را برای خود فراهم کنیم.کامل شدن مد نظر مانیست بلکه میخواهیم به یک طرز فکر نو برسیم.سعادت موقت را نمی خواهیم بلکه شادمانی ابدی را جستجو میکنیم.
عمر ما همانند یک خط است ,بین دو نقطه تولد و مرگ و خط از نقطه های به هم پیوسته تشکیل شده است.هرجا که هستیم همانجا نقطه ی آغاز است.
با علاقه ی تمام ,افکار کهنه و قدیمی را از خود دور سازید و ذهن تان را طراوت بخشید.لحظه های شادی وغم هستند که زندگی را میسازند و زندگی با تمام پستی ها و بلندی هایش قشنگ و شیرین است و کوتاه مثل عمر گلی زیبا.همانند قصه ی زندگی زندگی آن وقت زیبا و لذت بخش است که انسان به تمام کیفیت ها توجه کند و غم ها و ناراحتی ها ی چه در حال و چه در گذشته را به گوشه ای پرتاب کند و به شادی ها وزیبایی ها وداشته هایش بیندیشد.
خداوند کریم میفرمایند :ارزش شما جز برای بهشت نیست , پس به چیزی کمتر از آن نفروشیدش !
چراغ زندگی آدمها با نفت امید و آینده نگری روشن میشود.اگر امید نباشد ,چراغ خاموش میشود.امیدوار باشید.در راه امیدهای خود ساعی و جدی باشید ,باید تلاش و امید را باهم داشته باشید ,قدر لحظه به لحظه ی عمر خود را بدانید و آن را بیهوده هدر ندهید.
شما یک بار بیشتر فرصت زندگی در این دنیا را ندارید ? پس از هرجا برای جبران بکوشید ,برنده اید : زندگی را از حالا زیبا ببینید.فقط آدم های شاد می توانند زندگی را شاد ببینند و از آن لذت ببرند.
کلید حل مشکل شما این است که تفاوت سعادت و شادمانی را پیدا کنید.سعادت ناپایدار است ,سعادت غیرقابل پیش بینی و بسیار فرار است ,بر خلاف سعادت ,شادمانی میتواند پایدار باشد خداوند خود جاده ی زندگی را به ما می آموزد و در کنار همسر و فرزندان و همچنین دوستان صالح این جاده به نشاط ابدی ختم می شود.
وقتی یک زوج در جاده ی زندگی به دوراهی میرسند و نمی توانند در انتخاب راه مناسب باهم به توافق برسند, زمزمه های راه من یا راه تو زیاد شنیده میشود.در صورتی که خود آنها هستند که دو مسیر مجزا را در زندگی به وجود آورده اند.
مارابل مورگان میگوید :یکی از بزرگ ترین حقایق این است که زندکی بیش از آنچه شما به آن میدهید به شما پس نخواهد داد.
همه چیز در اقکار شماست.باید در زندگی به طور کامل زنده بود.
برنامه زندکی شما این است که در تمام عمر خود ,از نیروی جسم , ذهن و روح برخوردار شوید. با لذت بردن از کارهای روزانه میتوان بر نیروی زندگی افزود.کارهای روزانه خود را دوست داشته باشید.
شادی نوروزی در این خصوص میفرماید ! من ایمان دارم که با درایت و هوشمندی ,شما زن و مرد ایرانی میتوانید خانه ای پرصفا ,گرم و صمیمی داشته باشید. به یاد داشته باشید که دیروز گذشته و هرگز باز نمی گردد و هرچه خوب یا بد دز گذشته بوده نابود شده و فقط امروز برای ما می ماند.
بدون توجه به کذشته دوباره شروع کنید.باشادی و گذشت ,یکدیگر را ببخشید.تلاش امروز ,آسایش فردا است ,به زندگی با همسرتان از همین لحظه عشق بورزید.
راز حقیقی شاد بودن عشق است ,عشق به پروردگار پاکی ها , عشق به انسانیت و آنچه دوست می داری.
زندگی با یاد خداست که شیرین می‌شود.نمک زندگی غم ها و شادی هاست . جریان زندگی همانند خانه ای است که از مبدأ تا مقصد از کنار سرزمینهای مختلف و متنوعی می گذرد و سرانجام به دریا می پیوندد.
خود را باز یابید که عشق را دریابید و چون با عشق امدید خود را باز خواهید یافت ,عشق را دریابید تا شاد بمانید :
امروز هدیه ی گرانبهایی است که خداوند به من و شما عطا کرده است. ما میتوانیم شاد باشیم و از آن لذت ببریم.
آری روزهای عمرمان هدیه ای الهی است و غمکین بودن ناسپاسی به خداوند است.سپاس وشکر این نعمت را تنها با شادی و نشاط می توان بجای آورد.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام

واقعا لذت بردم و استفاده کردم
این چند سطر به اندازه چندین کتاب و چندین جلسه مشاوره کاربرد داشته و اثرگذار میباشد .تشکر از شما .

پیام رضا

واقعا لذت بردم و استفاده کردم
این چند سطر به اندازه چندین کتاب و چندین جلسه مشاوره کاربرد داشته و اثرگذار میباشد .تشکر از شما .