سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

نماز و راز های نماز

رازهای نماز

از آنجا که انسان خواسته یا ناخواسته از رفتار وگفتار دیگران تأثیر می‌پذیرد و غریزه تقلید به دیگران در انسان به حد زیادی وجود دارد. اسلام به هدایت صحیح این غریزه سفارش کرده و آن را روش الگویی یا اسوه نامیده است.درواقع ارائه الگو و اسوه ,مؤثر ترین روش تربیتی است.از این رو خداوند در قرآن کریم الگوها و اسوه های متعددی معرفی کرده است.
قرآن کریم هم افراد صالح را به عنوان الگو معرفی میکند و هم گمراهان را برای درس گرفتن و عبرت آموختن می‌شناسد. حتی قرآن کریم حیوانات و جمادات را برای درس گرفتن مناسب می‌داند. بهترین , ساده ترین و مؤثرترین راه برای جذب فرزندان به سوی نماز و برانگیختن خانواده ها برای اقامه نماز معرفی الگو است.
اکنون که شعاعی از انوار تابناک منبع روشنی بخش وضو شبستان دل ما را روشن ساخت.به دنبال آن اشعه ی تابنده حرکت کنیم تا به پایگاه پر نور صفابخش سکونت آفرین راز های فراوانی که در قیام به این فریضه ی الهی نهفته است پی ببریم. که پیامبر اسلام (ص ) فرموده است : نماز نور مؤمن است.
کسی که نماز میگزارد یعنی اعلام میدارد که من آزادانه. پروردگارم را انتخاب کرده ام. آزادانه او را  می‌پرستم و کسی هستم که از رنگ و قید زشتی ها رهیده ام.
باید به نمازی قیام کنیم که :
به جسم جان , به جان توان , به توان حرکت , به حرکت جهت , به جهت هدف ,به هدف تکامل , و به تکامل کمال ببخشد و قیام گر نماز را تا اوج برترین قله ی "خداگونگی "و قرب رشد دهد.
به نمازی قیام کنیم که به دل نور , ایمان , آرامش , امید , احساس ,عاطفه ,جوشش , عشق ,حرارت , محبت , مهر , خشوع , رهبت , ترس از حق , شجاعت , شهامت , شوق , شور , شعف ,خشم مقدس , و یقین....ببخشاید.
به نمازی قیام کنیم. که به سر ,فکر ,شعور ,فهم ,عقل , کاوش , دقت , اراده , عزم , تصمیم , عمق ,تعمق و تفکر و جهت و بصیرت و ... ببخشاید.!
باید به نمازی قیام کنیم ? که به چشم دید ,راهیابی ,حقیقت بینی , واقع نگری و....به گوش شنوایی , درک , نیروی گیرندگی فرمان خدا , قدرت شنیدن فریاد دردمندان و مستمندان و..... به سینه شرح صدری وسیع , جهان بینی عمیق , سوزی ستم سوز , حرارتی پرشور , معرفتی دقیق ,شناختی ژرف , و آتش فشانی خاموش ناپذیرو..... وبه زبان ذکری دائم , نیایش خالص ,سپاسی نیکو ,ستایشی به سزا , گفتاری حقگونه ,فریادی به جا , خروشی به موقع ,سخنانی پرسوز ودرد گو ,و درمان بیان , و عیانگر انگیزه های دردهای آشکار و نهان ,و راهنمایی راه برانداختن ریشه های درد ها و مفاسد جهان ,و برکتی پایدار.! 
به نمازی قیام کنیم که پیاپی از ,ادای آن سنگینی بار رسالت انبیاء و مسؤلیت کمر شکن آنها را بر دوش و پشت خود لمس نموده و صداقت صدیقان را از درون سینه ی خود احساس نمائیم و شور و شوق و آگاهی شهیدان را در دل و رزمگاهشان بر سر راه بازیافته و اقدامات اصلاح طلبانه ی مصلحین و صالحین را در رفتار خویش به ثبوت برسانیم.
نمازی که در قیام به آن: خدارا بر کردارمان ناظر ,آتش قهرش را در برابرمان حاضر ,و مرگ را در تعقیبمان بی امان , و خود را گروگان کردار خویش بنگریم. نمازی که تعیین کننده اعتقاد ,مکتب , و فکرو جهت ما به سوی خالق و اعمال صالح باشد.نمازی که معرف انتخاب ما و مبین راه ما و شناساگر جبهه ی ما باشد.
نمازی که باقیام به آن خود را چون کره ی چشم در حدقه ی آن محاصره ,حسابگاه " خدا ببینیم. نمازی که اذانش , اقامه اش , اذکارش , اورادش ,تکبیراتش ,تسبیحاتش ,رکوعهایش ,سجده هایش , دعاهایش وتعقیباتش همه و همه بیانگر روح مکتب ولایت.هدف. جهت و جبهه ی برپادارنده باشد.
به راستی اگر به نماز آنگونه که باید و شایسته است قیام شود آباد کننده زمین و نابود کننده همه ی مفاسد خواهد بود .مردم گرد فحشا نمیگردند به فساد و تجاوز اقدام نمی نمایند و با اخوت و همبستگی و روح وحدت در یک صف بدون اینکه حق فردی به وسیله ی فرد دیگری ضایع شود جامعه ی خویش را اداره میکنند.
دعا : دعا یعنی خواندن بی نیاز. تاوقتی که آدمی به خود آگاهی نرسد و خود را نشناسد و نیازهای خویش را درک نکند , نمی تواند موانع رشد خود را برطرف کند ,پس قنوت نماز وسیله ای برای شناخت خود و موانع رشد است و اگر ما و فرزندانمان این لطایف را لمس کنیم حقیقتا در نماز غرق میشویم و نه تنها دلبسته بلکه وابسته نماز میگردیم.
(ازسلسله مقالات سعید کیوانپور
منابع پاسدار اسلام حجت الاسلام رضوانی
سید حسن خادمیان... تالیف و نگارش سعید کیوانپور )

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: