سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

شعرا و نویسندگان کیستند

فضلا و دانشمندان و نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم 

باید گفت شعرا و نویسندگان نقاشان زبر دستی هستند که خوبی ها و بدی هارا مجسم مینمایند و مناظر جامعه ی خود را با بهترین طرزی نمایان میسازند ? شاعر باسرودن اشعار نغز و با انتخاب معانی لطیف و بدیع توجه همگان را به خویش معطوف میدارد ?
افکار خود را بر دیگران تحمیل میکند نویسنده با نوشتن مقالات مهیج و آتشین. مفاسد اجتماعی را به روی صفحات کاغذ درمیاورد وعلیه ظلم و بیداد گری به مبارزه میپردازد.ازدوران گذشته تاکنون هرنهضت و هر ترقی و تعالی.,هر جنبش و فعالیتی که در بین جوامع بوجود آمده تنها در سایه تذکر گویندگان بوده است., شاعر با الهام خدائی با توجه به حقایق باسیر در آفاق وا نفس برای ما سخن میراند و گمگشته گان وادی ظلالت و بی خبری را به راه راست و حقیقت رهبری میکند.
به عقیده ی بنده اینها ماموریت خدایی دارند تا بشر گمراه وسرگردان را متوجه .خطاها پلیدی ها , وبدیها کرده تا راه و چاره را بشناسند.
اینکه میفرمایند مقام گویندگان و نویسندگان والا است نه از آن جهت است که آنها الفاظ و عباراتی به صورت نوشته ها و اشعار در می آورند., بلکه از لحاظ تفوق فکر و برتری فهم و قوه ی عاقله آنها سالها رنج برده وازخوب و بد جامعه اطلاع حاصل کرده اند.باهمه کس مهشور شده و از افکار و آرزوی عموم طبقات آگاهند , از این رو سخنان آنان بر جان و دل مینشیند وهمه چون غذای مطبوعی انها را نوش جان میکنند.
آیا برای شما گاهی اتفاق افتاده است که در دل شب های تار در میان سکوت مطلق و در هنگام غم و اندوه و شادی و مسرت دیوان شعرا و نوشته های نویسندگان را مطالعه کنید و در آن وقت متوجه میشوید که با خواندن یک بیت شعر و یک مقاله دلچسب چگونه در عالم دیگری وارد میگردید ,ویا افکار تازه تر و شاداب تری مواجه میگردید ? به عقیده ی بنده این طبقه فاظله در کار خود اعجاز میکنند یک امری را که با هزاران توپ و تانک نمیتوان انجام داد بایک نوشته " شعر یا نشر از پیش میبرند.برمشکلات فایق می آیند., شما خوب است صفحات تاریخ را ورق بزنید , و در ادوار گذشته دقیق شوید. ببینید انها چه کرده اند و چه خدماتی به جامعه نموده اند. بنده ازقبل از اسلام برای شما چیزی نمیگویم زیرا میترسم حمل بر مبالغه کنید. لذا شمعه ای از گویندگان بعد از اسلام و دگر گونیها وتغییرات سیاسی , ادبی را برای شما نقل میکنم. آیا شما قرآن را جزو نوشته میدانید که در آن از لحاظ قدرت قلمی اعجاز بکار رفته است.آیا به این نکته پی برده اید اگر قرآن نبود به هیچ وجه اعراب بیابانی صدر اسلام در تحت یک قانون و مرام جمع نمیشدند ?! و قرآن تاچه اندازه سیر زمان را تغییر داد ?چگونه یک دنیای متشنج را در یک دین و آیین متحد نمود.?: حتما اشعار مهیج فردوسی رانیز خوانده اید و توجه نموده اید گفته های آن استاد بزرگ چسان در روح ایرانیان آن روز اثر کرد و باعث آن شد که زبان و ادبیات فارسی پس از دویست سال رونق و رواج تازه ای بگیرد.
فردوسی باسرودن اشعار . حکومت پوشالی عباسی را درهم فروریخت و سدهای اسارت و بندگی ایرانیان آن زمان درهم خورد کرد.
فردوسی تغییرات شگرفی در وضع دنیای آن روز داد که تا امروز از نتایج آن برخورداریم.در اروپا و آمریکا نوشته های نویسندگان و شعرا , اثرات شگرفی در زندگی مغرب زمین نمود.آثار ولتر , ویکتورهوگو 'لامارتین , شکسپیر , گوته , و امثالهم کار خود را کرد و جریان روزمره اروپا را تغییر داد.درباره قرون وسطی و فجایع دیکتاتوری های آن دوره به قدری داد سخن دادند که یک باره اثرات آن به کلی محو گردید.  ملت اروپا از قرن هفده میلادی در کمال آزادی و استقلال زندگی خود را شروع کردند تبلیغات نویسندگان و شعرا به قدری مؤثر. واقع شد که اصول دیکتاتوری و قلدری و بدبختی های ناشی از ان به یک باره از صحنه ی اروپا رخت بربست و به جای آن. دمکراسی و آزادی برقرار گردید. درایران نیز پس از آنکه اشعار فردوسی کار خود را کرده دیگر گویندگان نیز به خدمات خود مشغول گردیدند.سعدی مخصوصا در این باره زحمات زیادی را متحمل گردید. سعدی رحمت الله علیه با عرضه داشتن گلستان و بوستان جامعه ی بشریت را مرهون خود نمود امروز ماهرچه داریم از برکت مجاهدت شعرا و نویسندگان است ,و نتیجه ی کلی تمدن درخشان دنیای فعلی.ازادی افکار و سایر تغییرات شگرفی که در زندگی ما واقع شده همه از اثار وجود طبقه فاضله است......

سعید کیوانپور....برگرفته از تفکرات دانشمندان و صاحب نظران ) 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام م

زحمات شما از هرجهت قابل ستایش وتقدیر میباشد

پیام نگار

بسار عالی و مفید بود با سپاس از شما استاد گرامی.