سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

خشونت یا دیوانگی

خشونت دیوانگی

از نگرشی نو بر جامعه ی مدنی ?
خشونت و تندی معلول جهل و نادانی از یک طرف ,غرور و خودخواهی از طرف دیگر ریاست طلبی و دنیا پرستی , از سوی سوم , و در کل سبک مغزی و دیوانگی ریشه ی اصلی آن است.
کسی که از کودکی بر اثر سوء تربیت والدین یا مربی خویش , لوس و از خود راضی بار آمده و با آن صفات ناپسند خو گرفته است در جوانی و بزرگ سالی موردتنفر و انزجار مردم است. او نمیتواند با جامعه سازش کند و شخصیت محبوبی بدست آورد, همواره از احساس ذلت و محرومیت رنج میبرد و تنها راه نجاتش از این تیره روزی و بدبختی درمان آن خلق مذموم است. او برای بدست آوردن اراده ی قوی در امحاء آن سیئه اخلاقی , باید از غریزه حب ذات استفاده کند و بدان وسیله سایر نیروهای خود را به همکاری وادار نماید.
رسول خدا میفرماید :خشم و غضب با تحریک شیطان صورت میگیرد و فرد را به سوی آتش و بدبختی میکشاند.
مولای متقیان میفرماید : از خشم و تندی برحذر باشید , زیرا آن سپاه عظیم شیطان است.و شما را از راه اصلی منحرف می‌سازد? در فراز دیگر میفرمایند : از خشونت و تندروی بترسید که آن آتش سوزنده است.!و خانواده ها و جامعه را به اتش جنگ و کینه و عداوت میکشاند.
در سخن آخر می فرمایند از خشونت دور باشید ,چرا که آغاز آن دیوانگی است و سرانجام آن. افسردگی و ندامت. و بلاخره میفرمایند. هان بدانید که حدت و خشونت از آثار دیوانگی است ,زیرا صاحب آن پس از گذشت زمانی پشیمان میگردد ,می‌بیند که چقدر غیر عادی حرکت کرده )و اگر متوجه نباشد حاکی از این است که دیوانگی او غلیظ وسنگین بوده است.
فرزند او امام صادق (ع ) نیز میفرمایند :خشونت و تندی ریشه تمام مفاسد است.? خشونت بلای عظیمی است که فرد و جامعه را بدبخت و گرفتار میکند. در یک آمار رسمی آمده بود که در خیابان های یکی از شهر های کشور دویست هزار کودک رها شده اند که سی درصد آنها بچه های یتیم ولی هفتاد درصد آنان بر اثر اختلاف والدین و یا طلاق و جدایی بوده است. !!
اگر سازگاری و صفا ومحبت در کانون خانواده ها حاکم گردد و نزاع و اختلاف و خشونت جایگاهی نداشته باشد ایا این همه مفاسد اجتماعی به بار می اید.
آری همانطور که در احادیث فوق آمده بود (خشونت ) دیوانگی است و کسی به آن متوسل میگردد که از راه منطق و عقل بی بهره است و ....به نظر نگارنده درمان هردرد نیاز به ریشه یابی آن داشته و علاج خشونت و تندروی نیز , ریشه های روانی و اجتماعی دارد که نخست باید عوامل بروز خشونت را شناسایی کرد آنگاه به مبارزه با عوامل آن پرداخت.
علما و دانشمندان تربیتی با استفاده از احادیث اسلامی عقیده دارند که برای ریشه کن کردن خشونت باید با جهل و نادانی ,غرور و خودخواهی , کینه توزی و عداوت , سبک مغزی و دنیا پرستی , ضعف ایمان و بی تقوایی مبارزه کرد ?چرا که این بیماری روانی و اجتماعی ازهمین عوامل ریشه میگیرد.
از سوی دیگر برای معالجه بهتر و زودتر این بیماری خطرناک , باید از طریق فرهنگی وارد شد. و خشونت را ضد ارزش و نشان دیوانگی و بی منطقی نشان داد , و در مدارس و مراگز علمی و مساجد و رسانه های گروهی به تبلیغ زیان ها و خسارات آن پرداخت ,ودرعمل افراد خشن و تندخو را بی ارزش کرد ,و اشخاص خوش خلق و برد بار و خویشتن دار را تشویق نمود , الگوهای زیبا را نشان داد , و فرهنگ اسلامی و سیره ی نبوی را ترویج کرد !انگاه پاداش اشخاص صبور و کیفر خشونت را بازگو کرد,که بدون تردید به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
قرآن کریم پیروان خویش را به به تهذیب نفس و خودسازی دعوت نموده , دستور میدهد : از راه تقوا و دیانت (نفس اماره ) را زنجیر نموده ,خشونت و تندی را به عفو و بزرگواری تبدیل سازید , و از خطاکاران درگذرید ,اهل ایمان کسانی هستند که هنگام خشم گرفتار گناهان کبیره نمیشوند و انسانهای دیگر را می‌بخشند ,!
در حدیث از حضرت رسول (ص ) آمده هرگاه به حالت خشم و غضب آمدید کمی آرام باشید ,و بنشینید و فکر کنید , و ملاحظه نمایید که خداوند با قدرت خود چگونه در برابر گناهان بندگانش صبر میکند.? شما نیز از خدا تبعیت کنید و راه او را ادامه دهید ,ودر حال خشم و تندی از یک دیگر بگذرید.....مولا علی (ع ) میفرمایند. خشونت را با صبر و حوصله علاج نمایید و از طریق منطق و علم که نتیجه اش حلم و صبر است به جنگ آن برخیزید.آنگاه می افزایند خداوند دو فضیلت بزرگ به انسان داده است.و آن دو , عقل و منطق است , که با عقل میفهمد و استفاده می کند ,و با منطق و دلیل هدفش را میرساند,:و در پایان حسد یکی. از صفات مذمومی است که فکر صاحبش را بیقرار و بدنش را بیمار میکند. وکسی که نفس شرافت مند و باعزت دارد هرگز آنرا با پلیدی گناه, خوار و پست نخواهد ساخت.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: