سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

گفتار فلسفی در خصوص جهل بشر

جهل

جهل بشر در خصوص نگرانی و تشویش خاطر او به آینده که نا آگاهی وجهلی است که نسبت به آینده دارد ?!
از روزگار گذشته تا امروز مردم جهان همواره در این آرزو. بوده وهستند که به دنیای تاریک و ناشناخته ی فردا راهی بگشایند و از آنچه. واقع خواهد شد آگاه گردند تا از یک طرف بر منافع خود بیفزایند و سود بیشتری به دست آورند و از طرف دیگر از آلام و مصائب بکاهند و با آفات وخطرات کمتری مواجه گردند. برای تحقق بخشیدن به این آرزو از پی جادوگری ,رمالی ,فالگیری ,کف شناسی ,طالع بینی , و کارهائی از این قبیل رفتند , در این راه رنجها بردند ,عمرها و مالها صرف کردند , و به نتیجه) ای نرسیدند.در دنیای کنونی هم این کارهای خرافی کم و بیش ,حتی در کشورهای پیشرفته بین گروهی از مردم رواج دارد با این تفاوت که امروزه رمالی ,مدرن شده و فال نخود ,جای خود را به فال قهوه و ورق بازی داده است وفالگیران کنونی مانند گذشته دوره گرد نیستند , در دفتر کار خود می نشینند و به وسیله ی نامه یا تلفن به ارباب رجوع وقت خصوصی میدهند وطبق قرار قبلی آنان را میپذیرند. مردم نادان مبالغ قابل ملاحظه ای میپردازند ,ومدتی به گفته های موهوم فالگیران عصر فضا گوش میدهند به این امید که از فردای خود آگاه شوند و به خوب و بد های آینده خویش واقف گردند ,! ولی این آرزو هرگزبراورده نشده است و آینده برای انسانها همچنان در پرده ی ابهام باقی مانده است و خواهد ماند زیرا اراده ی خداوند حکیم بر ان تعلق گرفته است که مردم از آتیه خویش بی خبر باشند و ندانند فردا چه میشود و باچه وقایعی مواجه میگردند.
خداوند میفرماید. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بای ارض تموت.
هیچ کس نمیداند فردا چه میکند و هیچکس نمیداند در کدام سرزمین از دنیا میرود. ?
مصلحت مردم این است که آینده ی خود را ندانند ,واز فردای خویش بی اطلاع باشند تا چراغ امید در نهادشان فروزان بماند.به امید زندگی کنند , چرخ های عظیم اجتماع را با نیروی امید بگردانند ,وباامیدواری و دلگرمی به فعالیت های وسیع حیاتی ادامه دهند. اگر کسی بداند دوسال دیگر به مرضی مبتلا میشود که پیشگیری و درمانش غیر ممکن است وقطعا بر اثر آن باید بمیرد از همین امروز خود را مرده میپندارد , افسرده و دلسرد میشود و از زندگی مأیوس میگردد.ولی همین انسان بر اثر نا آگاهی و بی خبری از آینده خود در تمام دوسالی که مهلت دارد به امید زندکی میکند !خوشدل و شادمان است , با امیدواری وظایف خود را به درستی انجام میدهد و باقی مانده ی عمر را در کمال نشاط و مسرت میگذراند..
درهرصورت در آئین اسلام ,جادوگری ,رمالی , و دیگر کارهایی نظیر اینها غیر مشروع اعلام گردیده است.
برای آنکه مسلمانان تحت تأثیر. فالگیری و رمالان قرار نگیرند وخویشتن را تسلیم نادانیها و خرافات ننمایند اولیاء دین نه تنها پیروان خود را از این قبیل کارهای موهوم و زیانبار بر حذر داشته اند بلکه تصدیق سخنان کاهن و ساحر را یک نوع مخالفت با تعالیم الهی خوانده اند.
این مطلب گوش زدی بود به هموطنان عزیز و ایمانی !!!!!

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام ف

مطالب بسیار عالی و آموزنده است با تشکر از جناب استاد کیوانپور