سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی
  1. مقاله خودفراموشی و نو گرایی بی قید و شرط https://www.civilica.com/Paper-ENPCONF03-ENPCONF03_018=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7.html

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: