سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

جملات طلایی

نکات کوتاه و جملات طلایی

گاهی آدما یه جوری میشکننت ,
که وقتی تیکه هاتو به هم میچسبونی ,...یه آدم دیگه ای میشی...

*******************************

چه دلنشین است امواج صدای آدمهایی که موسیقی محبتشان را فریاد میزنند بیایید امروز افسون دلهای دریایی باشیم ,دلهایی که با سمفونی آرامش بهترین ها را برای همه آرزو میکنند

****************************

گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟
گفت به نام من
گفتم خدایاچگونه آرام گیرم؟؟؟
گفت به یادمن
گفتم خدایاخیلی تنهایم؟؟؟
گفت تنهاترازمن؟
گفتم خدایاهیچ کسی کنارم نمانده؟؟؟
گفت به جزمن
گفتم خدایاازبعضی هادلگیرم
گفت حتی ازمن؟
گفتم خدایاقلبم خالیست
گفت پرکن ازعشق من
گفتم دست نیازدارم
گفت بگیردست من
گفتم بااین همه مشکل چه کنم؟؟؟
گفت توکل کن به من
گفتم احساس میکنم خیلی ازت دورم
گفت نه،نزدیکترین به تو ،من
گفتم برای ارزوهایم چه کنم؟؟؟
گفت تلاش و به امیدمن
گفتم خدایاچرا اینقدر میگويی من؟؟؟
گفت چون من ازتوهستم وتوازمن....

*********************

چشم به هم می‌زنی می‌بینی وسط اتوبوسی و یکی داره بهت میگه پدر جان....مادر جان شما بفرمایید بشینید جای من قدر لحظه ها و باهم بودنها رو بدونیم.

*********************

بعضی افراد : شغلشان ,خانه شان ,مبلمانشان وحتی همسرشان را عوض میکنند ! اما هرگز راجع به عوض کردن و تغییر رفتار خودشان فکر نمی‌کنند

**********

در هر صد نفر یکی ارزش اینو داره که تو باهاش بحث کنی !!!!
بزار بقیه هر چی می خوان بگن !!! هر کس آزاده که احمق باشه

*********

کم‌حافظه‌ترین ترین موجود دنیا ماهی نیست، 
اون آدمیه که بهش محبت میکنی و هيچي يادش نمي مونه 

********

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست, همین دوست داشتن هاست ,خوشبختی همین لحظه های ماست ,همین ثانیه هایی است که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم

*******

آنان که با افکار پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند را هرگز هراسی از فراموشی نیست ,چرا که جاودانند مهربانی را هیچگاه از هم دریغ نکنیم.

******

لذتهای دنیا هر چقدر باشد تمام شدنی است ,ولی گناه حاصل از آن, تمام شدنی نیست. زیرا انسان وقتی از این دنیا برود ,مسؤل آن گناهان است.  

********

به اصل همدلی توجه کنید.دیگران را درک کنید , ارتباط " فرایندی است مشترک بین همه ی مردم.تمام ارتباط های کتبی متضمن یک رفتار متقابل است. برای ایجاد ارتباطی مؤثر بایستی به عوامل بسیاری به خصوص فیلترهای ذهنی خود غلبه کرد. انسانها متفاوتند و هر انسانی منحصر به فرداست

********

معنی عشق را نباید بابیرون ریختن احساسات یکی گرفت , زیرا عشق پدیده ای به مراتب عمیق تر از قلیان احساسات است

*******

بخشیدن نشانه ی بزرگی , قدرت و توانمندی است , نه علامت کوچکی وضعیف بودن. وقتی کوچک باشی و یا یه هر دلیلی احساس کوچکی بکنی , به جای بخشیدن میخواهی تلافی بکنی و انتقام بگیری.مورچه به علت کوچکی ,در برابر قطره آبی, دنیایش را در آب می‌بیند, درحالی که یک فیل به علت بزرگی ,در برابر میلیون ها قطره ی آب, خم به ابرو نمی آورد.هروقت به هر دلیلی نتوانستی دیگران را ببخشی , بدان که کوچک وضعیف هستی , بدان که انتقام و تلافی نشانه ی ضعف است نه علامت قدرت. بخشش همانند سلامتی , کامیابی ,هوشیاری ,موفقیت , و خوشبختی آموختنی ویادگرفتنی است.پس بیائید تمرین کنیم و یادبگیریم

*******

وجدان اخلاقی یکی از ودایع پر ارج الهی است که به قضاء حکیمانه ی خداوند در نهاد آدمی آفریده شده و با وجود بشر آمیخته است. وجدان اخلاقی راهنمای پاک و منزهی است که ما را به مسیر سعادت و خوشبختی رهبری می‌کند و از اخلاق خوب و بد آگاهمان میسازد.وجدان اخلاقی غرائز ما را تعدیل میکند و از افراط و زیاده رویهای مضر و خطرناک باز می‌دارد 

*******

انسانیت هرکس ایجاب می‌کند که او به دگر انسانها احترام بگذارد ,و حقوق انسانی آنان را به رسمیت بشناسد ,در برخورد و معاشرت با آنها باکمال بزرگواری رفتار نموده , به افکار و عقایدشان جسارت ننموده , و حریم شخصی کسی را نشکند

*******

یکی از خطرات بزرگی که سعادت آدمی. را یکباره نابود میکند و دنیا و آخرت او را به تباهی میکشد و انسان را از هدف اصلی آفرینش غافل میسازد زندگی تشریفاتی , افزون طلبی و تجمل پرستی است.

*******

موشی ناغافل افتاد توی خمره ی شراب
در کش و قوس خفه شدن بود که گربه ای سر رسید و گفت :☺️
به یک شرط نجاتت میدهم که بعدا بذاری بخورمت.موش فورا گفت :موافقم , فقط منو از اینجا در بیار بعد هرکاری دلت خواست بامن بکن.گربه هم سرضرب پنجه اش را دراز کرد و موش را کشید بیرون , اما موش از فرصت استفاده کرد و به سوراخی در آن حوالی رفت. گربه از این حرکت موش سخت رنجید و اعتراض کرد :نامرد مگه قول ندادی که بذاری بخورمت  موش گفت درسته قول دادم , اما جدا معذرت میخواهم , واسه اینکه اون موقع که قول دادم مست مست بودم.

نتیجه اینکه در همه حال بایستی هشیار باشیم

*******

چه دلنشین است امواج صدای آدمهایی که موسیقی محبتشان را فریاد میزنند بیایید امروز افسون دلهای دریایی باشیم ,دلهایی که با سمفونی آرامش بهترین ها را برای همه آرزو میکنند

********

ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻠﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ،
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻡ،
ﮔِﺮِهی ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻢ ﺯﺩﻧﺪ، ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ
ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻢ!
ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻩ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺪﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ…
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻩﻫﺎﺳﺖ!
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺻﺒﺮ، ﻫﺮ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻧﮕﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺮﻩ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﻭ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺭﻗﻢ ﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﻡ…
ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻩ ﻓﺮﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺒﺎﻓﻢ…
ﻓﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ…
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﻡ…

********

این روزها
گفتن دوستت دارم !
آنـقدر ساده است که می شود آن را
از هر رهگذری شنید 
اما فهمش 
یکی از سخت ترین کارِهای دنیاست 
سخت است اما زیبا !
زیباست 
برای اطمینانِ خاطر یک عمر زندگی 
تا بفهمی و بفهمانی ...
هر دوره گردی "لیلی" نیست 
هر رهگذری "مجنون "
و تو شریک زندگی هرکسی نخواهی شد !
_تا بفهمی و بفهمانی ... 
اگر کسی آمد و هم‌نشینت شد
در چشمانش باید
ردِ آسمان، ردِ خدا باشد
و باید برایش
از "من" گذشت
تـا به "ما" رسید ... 

*********

برای اینکه در زندگی موفق شویم و به آرزوهایمان برسیم اول باید این نکته را بدانیم که هیچ مشکلی به معنی مطلق ,مشکل نیست بلکه این ما هستیم که آن مشکل را برای خویش بزرگ یا کوچک مینماییم

********

پسره از باباش میپرسه بابا فرق حادثه با بدبختی چیه؟
باباش میگه پسرم فکر کن ما رفتیم شمال یه موج بزرگ میاد و مادرتو میبره تو دریا، به این میگن حادثه.
حالا اگه یکی پیدا بشه مادرتو نجات بده بهش میگن بدبختی

*********

لذتهای دنیا هر چقدر باشد تمام شدنی است ,ولی گناه حاصل از آن, تمام شدنی نیست. زیرا انسان وقتی از این دنیا برود ,مسؤل آن گناهان است.  

********

به اصل همدلی توجه کنید.دیگران را درک کنید , ارتباط " فرایندی است مشترک بین همه ی مردم.تمام ارتباط های کتبی متضمن یک رفتار متقابل است. برای ایجاد ارتباطی مؤثر بایستی به عوامل بسیاری به خصوص فیلترهای ذهنی خود غلبه کرد. انسانها متفاوتند و هر انسانی منحصر به فرداست

********

کسانی که خطائی را ببینند و آن را بپوشانند گسترنده ی عشق و محبت و دوستی هستند.اما کسانی که خطائی را میبینند و همیشه آن را به رخ دیگران میکشند جدا کننده ی دوستان نزدیک هستند

*******

عنی عشق را نباید بابیرون ریختن احساسات یکی گرفت , زیرا عشق پدیده ای به مراتب عمیق تر از قلیان احساسات است

*******

اندیشه ی خودشناسی به انسان تحرک فکری میبخشد . حضرت علی (ع ) میفرمایند : کسی که خود را نشناخت از مسیر صحیح و نجات بخش دور میشود و به راه جهل و گمراهی میگراید.

********

دیروز یک رویا و فردا یک خیال است. امروز را اگر به خوبی بگذرانی ,از رویای دیروز شادی ,و از خیال فردا ,امید می آفرینی. عمر ما همانند یک خط است ,بین دو نقطه ی تولد و مرگ ,و خط از نقطه های به هم پیوسته تشکیل شده است.هرجا که هستیم.همانجا نقطه ی آغاز است

*********

بخشیدن نشانه ی بزرگی , قدرت و توانمندی است , نه علامت کوچکی وضعیف بودن. وقتی کوچک باشی و یا به هر دلیلی احساس کوچکی بکنی , به جای بخشیدن میخواهی تلافی بکنی و انتقام بگیری.مورچه به علت کوچکی ,در برابر قطره آبی, دنیایش را در آب می‌بیند, درحالی که یک فیل به علت بزرگی ,در برابر میلیون ها قطره ی آب, خم به ابرو نمی آورد.هروقت به هر دلیلی نتوانستی دیگران را ببخشی , بدان که کوچک وضعیف هستی , بدان که انتقام و تلافی نشانه ی ضعف است نه علامت قدرت. بخشش همانند سلامتی , کامیابی ,هوشیاری ,موفقیت , و خوشبختی آموختنی ویادگرفتنی است.پس بیائید تمرین کنیم و یادبگیریم

*******

در برنامه ی اخلاقی اسلام رفاقت افراد مسلمین با یکدیگر باید بر اساس فضیلت و عدالت و بر پایه ی احترام متقابل و تکریم شخصیت یکدیگر باشد و این مطلب به عنوان حق رفیق در روایات اسلامی تصریح شده است کسی که این حق اخلاقی را رعایت نمیکند و به عزت و شخصیت رفیق خود توجه ندارد شایسته ی دوستی و رفاقت نیست

*******

کسی که در زندگی تنها جنبه ی حیوانی خود را مورد توجه قرار داده و به جنبه ی روحانی و انسانی خود عملا پشت پا زده است؟ تمام سعادت و خوشبختی خویش را در ارضاء غرائز حیوانی و شهوات نفسانی جستجو میکند.

*********

ما باید سنگ های بزرک را قدمگاه کنیم ,و از مشکلات موقعیت بسازیم ,وقتی بادهای تند می وزند. کافی نیست وجودشان را بپذیریم یا آنها را تحمل کنیم ! باید برایشان آسیاب بادی بسازیم

*******

گر انسانها بر اثر تعالی نفس از لذت عفو و اغماض آگاه گردند و متوجه شوند که در عفو لذتی است که در انتقام نیست با کمال میل و رغبت از این خوی انسانی استقبال میکنند و خویشتن را از صفت سبعانه ی انتقام برحذر میدارند , اگر به خوبی درک کنند که تسکین آلام دردمندان و شاد کردن دلهای شکسته ی یتیمان بیش از جمع مال لذت دارد با گشاده روئی به این روش انسانی می گرایند وقسمتی از ثروت خود را در راه دگر دوستی و برای جلب لذت معنوی صرف میکنند.

*********

وای بر آن کسانی که روز , سرمست سرورند و صبح در خواب غرورند و نمی دانند که فردا , من اصحاب القبورند.

*********

ای اشک ! ای نخستین و آخرین مونس و غمخوار انسان ,در هر حال چه در مسرت و شادی چه در حسرت و ناکامی ,من به تو پناه می آورم.تو تنها یار وفادار من هستی که هیچگاه ترکم نخواهی کرد

***********

قدر امروز را بدان چون امروز همان فردایی است که انتظارش را داشتی همان فردایی که روز قبل به امیدش بودی .پیدا کردن رؤیاهای امروز از کلمه ای به نام فردا خلاصه شده است.

***********

عارفی سی سال، مرتب ذکر می گفت؛
استغفر الله
مریدی به او گفت؛
چرا این همه استغفار میکنی،
ما که از تو گناهی ندیدیم!
جواب داد؛
سی سال استغفار من به خاطر یک الحمدالله نابجاست!
*روزی خبر آوردند بازار بصره آتش گرفته
پرسیدم؛حجره من چه؟
گفتند حجره شما نسوخته،
گفتم؛ الحمدالله...!
معنی آن این بود که مال من نسوزد،
مال مردم ارتباطی به من ندارد!
آن الحمدالله از روی خود خواهی بود نه "خدا خواهی"

چقدر از این الحمدلله ها گفتیم و فکر کردیم 
که شاکر هستیم؟

**********

یادت باشد..........
کسی که تورا دوست دارد٬ باتو می ماند...
برایش مهم نیست...چاق باشی یا لاغر...زیبا باشی یا زشت..سنت کم باشد یا زیاد...اهل روستا باشی یا پایتخت...قلبت براش مهم است.......
برای داشتنت می جنگد...هرجوری که شده....
برای نگه داشتنت ...برای خواستنت...
برای باتوبودن و کنار تو ماندن..همه کار میکند...
ازهمه چیزش مایه میگذارد...
از جانش.....
از مالش.....
از شخصیتش....
آبرو و اعتبارش.....
حتی از شرفش.....
فقط میخواد توکنارش باشی.....
به هر قیمتی که شده.....حرمتت را نگه میدارد....
حرمت جمله ی دوستت دارم را....
حرمت دلی که برایش میتپد را....
این بزرگترین نشانه ی اوست...

***************

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: