سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

اسلام و صفات شخصیت

اسلام و صفات شخصیت

از حضرت سجاد علیه السلام حدیث شده است که رسول اکرم در آخر خطبه ی خود فرمود خیر و سعادت برای کسی است که اخلاقش پسندیده و خویش پاک باشد.باطنش نیکو و ظاهرش خوب باشد. مازاد اموال خود را انفاق نماید و باهمه ی مردم با عدل و انصاف رفتار کند 
امام صادق از علی (ع ) نقل کرده است , که فرمود مرد باایمان شایسته ی دوستی و الفت است کسی که خود با مردم دوستی نمیکند و مردم نیز اورا لایق دوستی نمی دانند در وجودش خیر و خوبی یافت نمیشود.
امام صادق (ع ) فرموده ) بعد از فرائض دینی هیچ یک از اعمال مرد با ایمان در پیشگاه الهی محبوب تر از آن نیست که باتمام مردم باگشاده روئی و حسن خلق برخورد نماید.
علی (ع ) میفرماید :ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یابی عاجز باشد و از او ناتوان تر کسی است که دوست به کف آورده ی خود را از دست بدهد.
امام صادق علیه السلام ? درباره ی رشد مداوم شخصیت و کمالات روز افزون انسان فرموده است ! کسی که دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکی باشد درمعامله ی نقد عمر مغبون است و کسی که امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه ی دگران واقع شود و توفیق اورا تمنا کنند . وکسی که امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حق است و کسی که نفس خود را پیوسته در کمال تازه ای نبیند و در معنویات خویش احساس فزونی ننماید در معرض کمبود نقص قرار گرفته است و کسی که در راه نقص قدم برمیدارد مرگ از زندگی برای او بهتر است.??
برگرفته از کتاب نگاهی بر سخنان و اندیشه های بزرگان . تالیف سعید شیرانی

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: