سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

عقب نشینی از ارزش های اخلاقی

اخلاق

در عصری که ما زندگی میکنیم تهاجم شدیدی بر ضد دین و ارزش های اخلاقی شروع شده , و به نام روشن بینی "و روشن فکری و سوژه های آزادی و جامعه ی مدنی " مفاسد اخلاقی را ترویج نموده , و افراد متدین و متعصب مذهبی را که در برابر چنین لجام گسیختگی احساس مسؤلیت نموده و به نهی از منکر می پردازند مورد "شتم "و ضرب و قتل قرار میدهند. تا جایی که نا امنی و آدم کشی و آدم ربایی از هر زمانی بیشتر گردیده و تعداد زندان موجود کشور گنجایش زندانیان و متخلفین را نمی کند.حتی دختر بچه های سه ساله در امان نمی مانند ,وپس از جنایت جنسی به قتل می رسند ,تا جایی که نیروی انتظامی تهران بزرگ هشدار داده و اعلان خطر میکند که مواظب زنان و دختران خود باشید ,به بهانه استخدام زنان و ...... ?!
آری هنگامی که در کشور ایران به نام جامعه ی مدنی و جوانان.نویسندگان به اصطلاح دانشمند و آزاداندیش !مرقوم فرمودند : روابط و دوستی دختر و پسر در صورت رضایت طرفین مانعی ندارد و تا شکایتی پیش نیامده منع قانونی نداشته "وقابل تعقیب نیست جامعه ی بهتر و سالم تر از این نخواهیم داشت ,زیرا به غلط مفاسد اخلاقی را به جامعه ی آزاد نسبت داده و به احکام دین و ارزشهای اخلاقی پوزخند زده ,و بدین وسیله سردمداران کفر و مخالفان دین را خوشحال نموده و خدا و اولیاء دین را از خویش ناراضی کرده ایم ! قرآن کریم قرنها پیش به این ویژه گی ها اشاره نموده و می فرماید :خطاکاران به دینداران پوزخند میزنند !و با چشمک آنان را تحقیر می نمایند ! هنگام دیدار با خانواده خویش بر ایشان می خندند و مؤمنان را مسخره می کنند ! و گمراهشان می خوانند ! آنان به فرائض دینی عقیده نداشته ,ونماز و سایر عبادات را گمراهی دانسته و به باد استهزاء میگیرند, و در برابر قرآن و احکام و حدود آن غوغا و جنجال به راه می اندازند , چرا که احکام قرآن موجب شکست آنان است.همچنین برنامه های مساجد را به هم میریزند , و از پیشرفت امور آن جلوگیری میکنند , و جانشین کفار و دون صفتانی می گردند که در برابر انبیاء و امامان مبارزه نموده ,و گروندگان و اهل ایمان را نادان و سفیه می خواندند , و اعمالشان را فساد معرفی نموده و اعمال زشت خویش را "اصلاح " نامکذاری میکردند....
قرآن مجید با بیان ترفندهای سیاسی دشمنان اسلام و این که آنان پیوسته توده های مردم را بر ضد انبیاء و سفیران الهی تحریک میکنند ,و برای جذب بیشتر ,پاداش تشویقی در نظر گرفته , و گروه مخالف را مقرب خویش میسازند ,آنگاه به اهل ایمان می فرمایند : این سیاه دلان نادان ,دعوت حق شما را نادیده گرفته و هرگز در صفت شما قرار نمی گیرد ولی بدانید که پیروزی نهائی با مؤمنان است ,و زود فرا رسد که خداوند آنها را در آتش جهنم می سوزاند و آنان زبان به اعتراف باز کنند و گویند : ای خدا ما گمراه بودیم و بر خود ستم کردیم , ما را از این مهلکه نجات بده , ولی خداوند ندا میکند :خاموش باشید ای انسانهای سگ صفت !یادتان هست که شما بندگان مرا که اهل پرستش و ایمان بودند ,و خدا خدا می گفتند مسخره میکردید.
و باز عاجزانه التماس میکنند و میگویند :ما آگاه نبودیم , ای کاش به حرف خدا و پیامبر گوش میکردیم. خدایا ما تحت تأثیر مستکبرین و گردن کلفتها قرار گرفتیم سهم عذاب مارا به آنان ده ? جواب میرسد هم آنان و هم شما عذاب مضاعف خواهید داشت.?
خوانندگان عزیز که با اندیشه ی آزاد این فرازها را می خوانند ,کمی فکر کنند و سخن حق و باطل را خود مورد توجه قراردهند , و آینده را در نظر بگیرند , و راه صحیح را برگزینند ,وتحت تأثیر تبلیغات زهرآگین هیچ گروه و حزبی قرار نگیرند.درآن صورت بدون تردید سعادتمند خواهند شد.امام صادق (ع ) میفرمایند :کسی که به هر دعوت و تبلیغ سوئی توجه نماید دیوانه است.
آری بوق های تبلیغاتی بر ضد ارزش های اخلاقی خیلی زیاد شده و داعیان تبلیغات فقط منافع خویش را می طلبند , وگرنه کوچکترین سوز و عاطفه ای به حال ما ندارند.
بر ملت و دولت ایران است که با هوشیاری و خدمت و محبت متقابل و گوش به فرمان رهبری ,متقابل پیش روند , و ضعف و زبونی و تأثرات فکری و فرهنگی را کنار بگذارند,تا گرفتار دامهای دشمن نگردند , و باور کنند که خداوند با آنان است و دشمنان دین دیر یا زود نابود گردیده و عزت ابدی با مؤمنان , و خواری و زبونی برای کسانی است که به ارزشهای اخلاقی و اسلامی دهن کجی میکنند.... خداوندا دین و اهل دینت را از شر اشرار محفوظ بدار. ودر پایان شرف انسانی , خود انگیزه ی درستکاری و محرک آدمی در راه وظیفه شناسی است. کسی که با کرامت نفس و شرافت طبع پرورش یافته و با سجیه ی عزت و فضیلت بار آمده است به تمایل روانی و به کشش اخلاقی و انسانی به راه درستکاری و انجام وظیفه میرود.حضرت علی (ع ) فرموده است با ترک کناهان بر نفس سرکش خود غلبه کنید تا عنانش را در دست گیرید و به آسانی. در راه اطاعتش بکشانید.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام نگار

مطالب عالی بود.