سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

کلام حق

آنکه حق گوید کلامش کیمیاست
تاکه حرف حق زند فرمانرواست
آنکه حرف و عملش یکسان بود
نور چشمان جمیع انبیاست
افتخاری نیست کسب مال و جاه
کسب دانش پیش مردم پر بهاست
هرکسی باشد دورنگ و بی وفا 
در پی نابودی صلح و صفاست
غافل از روز سؤال است و جواب
بی خبر از آتش روز جزاست
باز میگوید سعید از روی صدق
آنکه حق گوید کلامش کیمیاست

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: