سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

در رثای محمدعلی شیرانی (فرزاد)

رفت مرد ادب از بین ادیبان فرزاد
آنکه در عمر نبودش هدفی جز ارشاد
نظم و نثرش همه پر ارزش و از جانب حق
رحمتش باد که بر جا اثر نیک نهاد
گهری بود گرانمایه که نشناختمش
حیف از آن پاک دل ,آن. مظهر احسان و وداد
بود پویای ره حق و حقیقت دائم
حیف از آن حق طلب فاضل دانا دل راد
دوره ی عمر گرامیش به تحقیق گذشت
حیف از او که به حق داد فضیلت برداد
در غم غمزدگان خون دل و پژمان میگشت
بود در موقع شادی همانان دلشاد
قلم شوق به کف در ره حق داشت چنانک
تیشه ی عشق به کف در ره شیرین فرهاد
چون مقام پدری داشت (سعیدا ) برتو
میسزد گریه برآری. به عزایش فریاد

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: