سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

سرو بلند

سرو

صد شکر خدا را که نه سلطان نه وزیریم
صدشکر دگر نیز که درویش و فقیریم
آزادتر و راست تر از سرو بلندیم 
افتاده تر و ساده تر از نقش حصیریم )
درموج حوادث نهراسیم زطوفان
زیرا که در این بحر چو غواص دلیریم
تنها نه بر پاکدلان نور و صفائیم
با کور دلان نیز چنان بدر منیریم
بر حفظ دل و دیده زهر گونه پلیدی
از لطف خدا بر هوس خویش امیریم
در گلخن جسمیم چنان خاک فروتن
در گلشن جان لیک چو مشکیم و عبیریم
ما مظهر مهریم و وفا گر ز عزیزان
بینیم جفائی به دل خویش نگیریم
با کفر اشدا وبه مؤمن. رحمائیم
ما باضعفا همره و یاریم و ظهیریم
ما راه و روش از علی و آل گرفتیم
زاندیشه ی ایشان به جهان محو غدیریم
با این همه اوصاف سعیدا به ره حق
از اهل فضیلت همه جا پند پذیریم

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: