سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

در ره عرفان

ره عرفان

دوست دارم سخن ازکنج دلم ساز کنم
سخن از رنگ ریا و حسد اغاز کنم
دوستان جای وفا راه جفا پیمودند
گله و شکوه ز آنان به که ابراز کنم
آشنایی بر من نیست دگر ای خالق
جز تو پیش که توان سفره ی دل باز کنم
ره عرفان زکجا جویم و ایمان و صفا
گر نخواهم مدد از حافظ شیراز کنم
چونکه علم و ادب و دانشم از قرآن است
پس نبایست که بر دانش خود ناز کنم
حالیا بادل سرگشته خود گفته سعید
سخن از غیر چرا پیش خدا ساز کنم

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: