سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

راه تقوا

کجا اموال دنیا برقرار است
که دنیا دار بهرش دل فکار است
تو دست بی نوایان گیر امروز
که فردایت جنان در انتظار است
مکن ظلم و ستم زیرا که آگاه
زهر نیک و بدت پروردگار است
اگر خواهی سعادت شاد گردان
دلی کز غصه و غم بی قرار است
به تقوا کوش زیرا پاکدامن
زهر جرم و خطائی برکنار است
تمسک جو به قرآن و به عترت
والا روز محشر کار زار است
به حق خویش قانع باش ور نه
ترا پر جور و محنت روزگار است
سعید آنکس که از بهر عبادت
همی پیدا و در شبهای تار است

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: