سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

جمال

درمجمع عشاق به وجهی احسن
دوش از دهن تنگ تو میرفت سخن
گفتند چه چیز زان دهن تنگ تر است
برخاستم از میان و گفتم دل من !


در کوی تو سرگشته و نالاتم من
بیچاره و درمانده و حیرانم من
کر دعوی دانش کنم از نادانی است
دانسته ام آنقدر که نادانم من 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: