سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درهرصورت شعرزیبا و اموزنده است ولی همانطور که اشاره شد خالی از نقاط ضعف نیست ?? .. ضمنا باید یادآور شد که شعرای فارسی زبان این مملکت بسیارند و تنها هنرشان در سرودن شعر خلاصه نمیشود بلکه بسیاری از آنان دانشمندان و ادبای بزرگ و بنیان گذاران فصلی نوین در علوم و فضائلشان تحت الشعاع شعرشان قرار گرفته است به علت اینکه شعر زبان حال تمام اقشار جامعه است و بشر فطرتا به ادبیات هنر بیش از علوم و فنون دیگر عشق میورزد ? به طور مثال حکیم عمرخیام یکی از دانشمندان متبحر و حاذق در علوم زمان خویش و از منحمین مشهور عصر و از بزرگترین ریاضی دانان زمان خود بوده ,لکن اکثر کسانی که باخیام آشنایی داراند ,اورا به عنوان یک شاعر میشناسند و رباعیات او با نقاشی های مختلف و به زبانهای گوناگون مکررا در جهان طبع و نشر گردیده و کمتر کتابخانه های عمومی یا خصوصی هست که فاقد رباعیات خیام باشد ولی از آثار علمی خیام کتابی به چشم نمیخورد ::?
درخاتمه به حکم وظیفه انسانی از پیشگاه خداوند متعال برای مربیان روح و اخلاق و شعرای ناصح و متعهدی که درگذشته اند. طلب مغفرت نموده و برای معاصرین و آیندگان آرزوی موفقیت دارم و همچنان امیدوارم خداوند قلوب انسانهای عالم را یه نور ایمان و معرفت منور و به درجات عالیه انسانی و مقام والای بندگی نائل گرداند.? انشاالله.
نویسنده و محقق سعید کیوانپور :