سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

عشق سالم؛... عشق بیمار

عشق سالم: هر فرد محترم است و نیازهایش در نظر گرفته می‌شود.

عشق بیمار : احساس فشار می کنید از اینکه باید به فرد دیگری تبدیل شوید تا با شریکتان متناسب باشید.

عشق سالم : اعتماد و صداقت پایه اصلی رابطه هستند.

عشق بیمار : بی اعتمادی و احساس ناامنی در رابطه دیده می‌شود و افراد مرتب یکدیگر را چک می‌کنند.

عشق سالم : ارتباط و مکالمه بین دو نفر باز و شفاف و بدون استرس و ترس است.

عشق بیمار : فرد از اینکه احساسات و مخالفتش را با شریکش بیان کند می ترسد.

عشق سالم: تصمیمات و مسئولیت ها به صورت عادلانه تقسیم می‌شود.

عشق بیمار : تصمیمات معمولاً یک طرفه بدون در نظر گرفتن نیازهای طرف مقابل گرفته می‌شود.

عشق سالم : حمایت دو طرفه و غیرشرطی است.

عشق بیمار : حمایت محدود و معمولاً با شرط و شروط است.

عشق سالم: اختلاف پیش می‌آید ولی معمولاً حل می‌شود و هرگز از خشونت استفاده نمی‌شود.

عشق بیمار : در حل مسائل روشهای ناسالم مثل مسخره کردن، کنترل سوء استفاده کلامی، مورد قضاوت قرار دادن و حتی خشونت فیزیکی به کار گرفته می‌شود و فرد از خلقیات شریکش می ترسد.

عشق سالم : ارتباط با سایر دوستان و ارتباطات اجتماعی نه تنها پذیرفته می‌شود بلکه تشویق می‌گردد.

عشق بیمار : شریکتان می کوشد تا شما را از دوستان و خانواده تان دور کند و منزوی شوید.

عشق سالم : هویت و حریم شخصی افراد حفظ می‌شود.

عشق بیمار : فرد احساس می‌کند بدون شریکش نمی تواند زندگی کند وابستگی شدید دارد و تهدیدهای ناهنجار در صورت پایان رابطه وجود دارد.

عشق سالم : فرد احساس امنیت و خوشحالی در رابطه دارد چه زمانهایی که با شریکش هست و چه زمانهایی که تنهاست.

عشق بیمار : معمولاً زمانهایی که فرد تنهاست احساس ناامنی و نگرانی از رابطه دارد و زمانهایی که با شریکش است به تخلیه احساس ناامنی و ناخوشی می گذرد...

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: