سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

برخی آثار منتشر شده

.

برخی آثار منتشر شده از "سعید کیوانپور " نویسنده و پژوهشگر کتابها و مقالات علمی ؛ تربیتی ؛ اجتماعی و فرهنگی

 •  نگاهی بر سخنان و اندیشه های بزرگان
 • نقش اجتماع کوچک در اجتماع بزرگ
 • الگوی رفتار
 • رسیدن به خوشبختی در جامعه ی مدرن
 • چهل حدیث : با عنوان چهل چراغ هدایت
 • اسرار فاش شده کینیاز دالکورکی
 • رهاورد سفر: اندیشه ای که متوجه آینده است
 • مجموعه پژوهش های علمی، تاریخ، فرهنگی گیلان زمین و هشتپر و طوالش.
 • حدیث دشت عشق: باعنوان شهدا اینگونه بودند.
 • لطیفه ها و شکرخندهای سعید (جوک درمانی)
 • عشق و عواطف
 • و مقالات مستمر " تاریخی ؛تربیتی ؛ اجتماعی  و فرهنگی.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: