سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

ویژگی های اشخاص خوشبخت

1)برخورداری از عزت نفس و اعتماد به نفس :

دربسیاری از موارد گفتن عبارت هایی مانند،اگر بامن باشید خوش می گذرد .و یا من نقطه نظرهای خوبی دارم ،نشانه ی حرمت نفس تلقی می شود،اشخاص با این ذهنیت کمتراز زخم معده و بی خوابی رنج می برند ،کمتر تحت فشار دیگران قرار می گیرند و در انجام کارهای دشوار مقاوم تر هستند.

2)کنترل شخصی :

افرادی كه از زندگی خود راضی هستند،معتقدند که خود درباره ی سرنوشت شان تصمیم می‌گیرند.

((آنگوس کمپل))در این زمینه می گوید .((کسانی که احساس می کنند زمام امورخویش را دردست دارند از زندگی خود راضی تر هستند))

3)خوش بینی :

افراد شاد خوش بین هستند اشخاصی که لیوان آب را تا نیمه پر می بینند درمقایسه با کسانی که به نیمه  خالی آن توجه دارند از زندگی خود بیشتر لذت می برند .افراد خوش بین به جای این که ناراحتی و دشواری های زندگی را به نداشتن صلاحیت خود نسبت دهند از آن ها به عنوان راهنمایی برای ظاهر شدن بهتر آینده استفاده می کنند.

4)برون گرایی

5)اندیشه‌ی جدید

6)کاروتفریح

7)ایمان امید وشادی

در نهایت هدف از تهیه این مطالب این است که اعتماد به نفس افراد.تأثیر زیادی درخلاقیت نوآوری و خلق تجربه های سازنده دارد. انسانی که دارای اراده ی محکم و قوی و اعتماد به نفس بالا باشد و طالب زندگی با معناتر و امید بسیار به آینده باشد به طور طبیعی فردی سازنده برای خود و جامعه خواهد بود و در هر لحظه این نکته را به خاطر دارد که زندگی در دستان توانمند و خلاق خود اوست .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: