سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چند نمونه از موارد استرس زا

  1. با عجله داخل بانک می شوید وجلوی کیشه مورد نظرتان یک صف طولانی مشاهده می کنید .
  2. درترافیک وسایل نقلیه گیرکرده اید ودرست هنگامی که می پندارید گره این معضل در حال گشوده شدن است یک راننده بازرنگی (البته اگر اسم این کار را زرنگی بگذارند)راه را دوباره بند می آورد
  3. داخل داروخانه می شویدوبرای تهیه دا روهایتان باید ساعت ها منتظر بمانید .
  4. به مطب پزشک می روید البته با تعیین وقت قبلی ،اما داخل رفته متوجه می شوید که باید ساعت ها بمانید
  5. خسته از کارروزانه به شما خبر می رسد که برای شام عده زیادی مهمان داریم .
  6. فرزندتان باید کنکور بدهد!اما به جای او اين شما هستید که در پی منابع وبرنامه ریزی لازم هستیدوهزاران مورد مشابه. برای خود مهاری در موارد ذکر شده و نيز ساير موارد مشابه باید خودرا وادارید که ابتدا به دوپرسش پاسخ دهید:
  1. به طور دقیق چه چیزی شمارا عصبانی کرده است؟
  2. آیا می توانید تأثیری در غیر آن داشته باشیدیا خیر؟

توصیه می کنم دعای آرامش بخوانید: ((خدایاتاب تحمل آنچه راکه نمی توانم تغییردهم وشهامت تغییر آنچه را که می توانم تغییر دهم ودرک تفاوت این دورا به من عطا کن!))

اگر توانائی تغییر به سوی خود را دارید پس دست به کار شوید ،در غیر این صورت از فکر تغییر بیرون بیایید وباصرف کمترین انرژی ،درصددپذیرش آن برآیید بعضی موارد را می توان تغییر داد ولی برخی موارد را دست کم در شرایط موجودنمی توان تغییر دادوتغییر آن را بايد به زمانی موکول کرد که توانایی تغییر رادر خود ایجاد کرده باشیم و یاشرایط موجود ،قابل تغییر باشد.

راه های استرس محیطی:

هر کاری که سبب شود از کوره در برویم با استرس ارتباط دارد ،در تمام کارهایی که باید انجام دهیم به طور تقریبی کمی استرس وجوددارد،وقتی در وضعیتی قرار بگیریم که نتوانیم با آن منطبق ویا سازگار بشویم ،واکنش استرس ظاهر می شود وهمین واکنش سبب می شود نتوانیم در موارد لازم هیچ کمکی بکنیم ،یعنی نه قادریم وضعیت استرس زا را تغییر بدهیم و نه می توانیم خود را از این وضعیت خارج سازیم .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام نگار

عالی و بسیار مفید بود.