سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

چگونه برترسهای بی دلیل غلبه کنیم

.

آسانسورها،پارکینگ ها ،موش ها ،پل ها ...عوامل ایجاد ترس و دلهره در ما هستند اغلب این ترس و وحشت بی دلیل ،زندگی کسانی را که از آن رنج می برند به سختی تحت الشعاع قرار می دهند .اما این ترس ها به چه دلیل به وجود می آیند؟چگونه می توان خود را از دست آنها رهانید؟بیشتر ترسها بی‌دلیل و غیر معقول هستند و کسانی که دچار ترس و وحشت از چیزی می شوند به حد مبالغه آمیزی ترس و وحشت خود را بروز می دهند ؟در کل ترس ها به یک شرایطی یا مجموعه ای از شرایط یا یک مکان یا یک شیء مربوط می شوند .افرادی که دچار ترس و وحشت بی دلیل می شوند ،کنترل بر حرکات و رفتار خویش ندارند و به شدت دچار اضطراب و نگرانی می شوند چنان چه این ترس و وحشت موجب دوری و اجتناب شخص از مردم و جامعه شود ،بسیار مشکل ساز است  باید چاره ای برای آن اندیشید .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: