سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

علل نا اميدي و شكست كدامند

ترس به معناي عدم اطمينان از آينده است. اغلب ما در وضعيت نامطمئني به سرمي‌بريم و همين مسأله موجب اضطراب و نگراني مي‌شود. انسان مصون از ترس وجود خارجي ندارد. حتي قويترين انسان‌ها گاه و بي‌گاه ترس و دلهره را تجربه مي‌كنند. مهم اين است كاري نكنيم كه اين احساس در ما به صورت عادت درآيد. البته نبايد احتياط و دورانديشي را با ترس يكي بدانيم فرض كنيد كه براي رسيدن به يك هدف چند راه وجود دارد و شما در انتخاب راه مردد باشيد. اين ترس و دلواپسي مفيد است، چرا كه شما از اين نگراني بهترين استفاده را مي‌بريد و تمام جزئيات هدف را زير نظر خواهيد گرفت و آنگاه به سمت هدف پيش خواهيد رفت. انساني كه به راحتي در برابر مشكلات تسليم مي‌شود موجودي كاملاً نااميد است كه خود را بي‌ارزش مي‌داند و قدرت انجام كار مهمي را در خود نمي‌بيند. چنانچه در زندگي اين افراد بيشتر دقت كنيم، خواهيم ديد كه در وجودشان يك گرايش مثبت وجود داشته كه سركوب شده يا به اشتباه گرفته شده، يا از راهنمائي درست برخوردار نبوده است حالا بعد از يافتن اين جنبه مثبت بايد آ نرا از نو ساخت و اين بار آن را در جهت موفقيت هدايت كرد اگر چه اين كار بسيار جلوه مي‌كند اما شدني است. 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: