سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درمان تو در خودتوست

تقریباً همه ی مردم کم وبیش از نیازمندی های اساسی بدن خود آگاهند ،یعنی کمتر کسی است که نداند او حدّاقل به آب ،هوا،غذا وپوشاک نیازمند است .البته نسبت به نیازمندی های بدنی باپیشرفت علم ((شیمی حیاتی))وبهداشت اطلّاعاتی حاصل شده است به طوری که خوشبختانه امروزه برخلاف قدیم افراد زیادی از فایده و اهمیت ((ویتامین ها))در موادغذایی و زیان های حاصل از کمداشت وفقدان آنها به خوبی آگاهند وکم وبیش می دانند که آنها رادرچه نوعی از غذاها و میوه ها می توان یافت و هرروز برشماره ی این افراد مطلع اضافه می شود .

در برابر نیازهای بدنی نیز همه ی مادارای یک سلسله ((نیازمندی های روانی ))هستیم که عدم ارضای آنها موجب پیدایش اختلالات و ناراحتی ها و بیماری های تحمل ناپذیر روانی مي‌گردد متاسفانه  اطلاعات عموم نسبت به نيازمنديهاي رواني آنان مقايسه كنيم ، نتيجه‌ي تأسف انگيزي به دست خواهيم آورد بسياري از خشنودي ها – سوء ظنها ، يأس‌ها ، ناكامي‌ها ، نا اميدي‌ها ، دلسردي‌ها ، افسردگي‌ها ، خود‌كشي‌ها، غالباً از عدم اطلاعات مردم نسبت به نيازمنديهاي رواني خود و اطرافيان و شيوه صحيح آنهاست.عدم ارضای نیازمندیهای روانی بیشتر زندگی را به کابوس دهشتناك تبدیل می کندوبساکه شخص رابه شدت مستأصل و اززندگی بیزارمی سازد .افراددرنتیجه ی عدم ارضای صحیح نیازمندیهای روانی ،تعادل لازم عاطفی وتوازن شخصیت خودرا از دست می دهند.جمال طبیعت درنظر آنها به ماتم‌کده‌ی بی مفهوم و ملالت خیزی تغییر چهره می دهد .عدم رضای نیازهای روانی سبب بروز اختلالاتی در نظام حیات روانی می گردددراصطلاح طبی از آنان به عنوان اختلالات عاطفی نام می برند واختلالات عاطفی نه تنها ممکن است موجب برهم خوردن ((تعادل شخصیت ودر نتیجه بیماری های روانی وانواع جنون ها گردد بلکه همچنان به سهولت ممکن است منجر به یک سلسله امراضی قلبی ،خون معده ودستگاه تنفسی ونظیر آن شود که دراصطلاح پزشکی و روان‌پزشکی جدید به بیماری‌های روان تنی مرسومند.بیماری های روان تنی یعنی بیماری هایی که دارای تظاهر و نمودبدنی ولی منشأ روحی هستند،عموماً در نتیجه ی به هم خوردن تعادل روحی وعاطفی به وجودمی آیند،روانشناسی بهداشتی ،یا بهداشت روانی در درجه ی اول وظیفه اش شناختن وشناساندن نیازمندیهای روانی است .

دکتر آلفرد آدلریکی از روان پزشکان معروف درباره ی بهداشت روانی توصیه هایی دارد.به عقیده ی آدلر((کلیّه ی مسایل زندگی قابل برگشت به سه مسأله اساسی است:زندگی با دیگران،کار،وعشق، هرکس که با این سه مسأله بتواند با موفقیت نسبی کنار آید هیچگاه دچار آسیبی جدّی اعم از عصبی یا روانی نخواهد شد،به عبارت دیگر هرکس بخواهد با سلامت روان وآرامش خاطر یعنی با خوشبختی زندگی کند باید به سه دستور زیر عمل کند1- تمرین كند  كه با دیگران دارای روابط دوستانه باشد2- به انتخاب شغلی بپردازد که موجب رضایت وی گردد.3-براي خود همسری برگزیند.كه ميان آن دو عشق دو جانبه بر قرا رو استوار گردد . 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام آرزو

استفاده بردیم از مطالب بسیار مفید شما..