سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درمان تو در خودتوست

تقریباً همه ی مردم کم و بیش از نیازمندی های اساسی بدن خود آگاهند ،یعنی کمتر کسی است که نداند او حدّاقل به آب ،هوا،غذا و پوشاک نیازمند است .البته نسبت به نیازمندی های بدنی باپیشرفت علم ((شیمی حیاتی)) و بهداشت اطلّاعاتی حاصل شده است به طوری که خوشبختانه امروزه برخلاف قدیم افراد زیادی از فایده و اهمیت ((ویتامین ها))در موادغذایی و زیان های حاصل از کمداشت و فقدان آنها به خوبی آگاهند و کم و بیش می دانند که آنها را در چه نوعی از غذاها و میوه ها می توان یافت و هر روز بر شمار این افراد مطلع اضافه می شود .

در برابر نیازهای بدنی نیز همه ی ما دارای یک سلسله ((نیازمندی های روانی ))هستیم که عدم ارضای آنها موجب پیداش اختلالات و ناراحتی ها و بیماری های تحمل ناپذیر روانی مي‌گردد متاسفانه  اطلاعات عموم  را نسبت به نيازمنديهاي رواني آنان مقايسه كنيم ، نتيجه‌ي تأسف انگيزي به دست خواهيم آورد بسياري از خشنودي ها – سوء ظنها ، يأس‌ها ، ناكامي‌ها ، نا اميدي‌ها ، دلسردي‌ها ، افسردگي‌ها ، خود‌كشي‌ها، غالباً از عدم اطلاعات مردم نسبت به نيازمنديهاي رواني خود و اطرافيان و شيوه صحيح آنهاست.عدم ارضای نیازمندیهای روانی بیشتر زندگی را به کابوس دهشتناك تبدیل می کند و بسا شخص را به شدت مستأصل و اززندگی بیزارمی سازد .افراد درنتیجه ی عدم ارضای صحیح نیازمندیهای روانی ،تعادل لازم عاطفی و توازن شخصیت خود را از دست می دهند.جمال طبیعت درنظر آنها به ماتم‌کده‌ی بی مفهوم و ملالت خیزی تغییر چهره می دهد .عدم ارضای نیازهای روانی سبب بروز اختلالاتی در نظام حیات روانی می گردد در اصطلاح طبی از آنان به عنوان اختلالات عاطفی نام می برند و اختلالات عاطفی نه تنها ممکن است موجب برهم خوردن ((تعادل شخصیت و در نتیجه بیماری های روانی و انواع جنون ها گردد بلکه همچنان به سهولت ممکن است منجر به یک سلسله امراضی قلبی ،خون معده و دستگاه تنفسی و نظیر آن شود که در اصطلاح پزشکی و روان‌پزشکی جدید به بیماری‌های روان تنی مرسومند.بیماری های روان تنی یعنی بیماری هایی که دارای تظاهر و نمود بدنی ولی منشأ روحی هستند،عموماً در نتیجه ی به هم خوردن تعادل روحی وعاطفی به وجود می آیند،روانشناسی بهداشتی ،یا بهداشت روانی در درجه ی اول وظیفه اش شناختن و شناساندن نیازمندیهای روانی است .

دکتر آلفرد آدلریکی از روان پزشکان معروف درباره ی بهداشت روانی توصیه هایی دارد.به عقیده ی آدلر((کلیّه ی مسایل زندگی قابل برگشت به سه مسأله اساسی است:زندگی با دیگران،کار،وعشق، هرکس که با این سه مسأله بتواند با موفقیت نسبی کنار آید هیچگاه دچار آسیبی جدّی اعم از عصبی یا روانی نخواهد شد،به عبارت دیگر هرکس بخواهد با سلامت روان وآرامش خاطر یعنی با خوشبختی زندگی کند باید به سه دستور زیر عمل کند1- تمرین كند  كه با دیگران دارای روابط دوستانه باشد2- به انتخاب شغلی بپردازد که موجب رضایت وی گردد.3-براي خود همسری برگزیند.كه ميان آن دو عشق دو جانبه بر قرا رو استوار گردد . 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

پیام آرزو

استفاده بردیم از مطالب بسیار مفید شما..