سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

درجستجوی شادی

بشر از دیر باز درجستجوی شادی ،آرامش و خوشبختي بوده است هرکسی برای خود داشتن چیزی را دلیل خوشبختی و شادی می داند((کسی می گوید اگر زیبا باشم درواقع خوشبختم )) دیگری فکر می کند اگر هیکل متناسبی داشته باشد شادی مال او خواهد بود،کسی می گوید اگر پول کافی داشته باشم دیگر چیزی نمی خواهم اگر مقام بالایی به دست آورم خوشبخت ترین فرد جهان خواهم بود،یکی به دنیال معروف بودن است آن یکی به دنبال محبوب بودن یکی در آرزوی خانه است و دیگری در طلب ماشین و این داستان ادامه دارد.اگر به اخبار مختلف که از سرتاسر جهان پخش می شود،توجه کنیم ماجرای خواننده ای زیبا، ثروت مند و مشهوری  را می بینیم که به منظور کسب شادی بیشتر در اثر استفاده ی بیش از حد مواد مخدر جان سپرده است ،قصه ی شخص متمولی را می شنویم که در جستجوی خوشبختی چندین بار ازدواج کرده و هر مرتبه نیز با پرداخت هزینه های گزاف از همسرش جدا شده.حکایت سیاست مداری قدرت مند را می خوانیم که هر روز به خاطر ترس از دست دادن مقام خود در استرس و اضطراب زندگی می کند.اگر به اطراف خود نظری بیندازیم افرادی را می بینیم که شادی خود را موکول به خرید یک ماشین نموده اند و بعد از خرید آن هر روز از ترافیک و نقص فنی آن می‌نالند کسانی  را می شناسیم که همیشه داشتن خانه را دلیل خوشبختی می دانستند و حالا که خانه خریده اند از حسادت خانه ی بزرگ دوستانشان ،آرام و قرار ندارند،کسانی به منظور فرار از مشکل ها و در جستجوی خوشبختی از شهری به شهری ،از کشوری به کشوری مهاجرت می کنند.در صورتی که وقتی به آن شهر یا کشور می رسند مي‌بینند که مشکلهایشان زود تر از خودشان به آنجا رسیده و به پیشواز آنها آمده.

امرسون می نویسد ((پیروزی سیاسی ،از دیار ثروت ، بهبودی از بیماری ،بازگشت یار و یا بعضی حوادث خارجی،روح شما را مسرور می‌کنند و شما خیال می کنید که روزهای سعادت باری در انتظار شماست هرگز این را باور نکنید،زیرا هیچ چیز نمی تواند آرامش را برای شما مهیا کند به جز خودتان.

بیشتر افراد به دنبال دلیلی برای خوشبتی می گردند ودر جستجوی احساس هایی هستند که سرچشمه در درون انسان دارند و نه در بیرون ازاو ما به طور معمول برای شادشدن شرایط سختی را قائل می باشیم و درست برعکس برای مضطرب شدن هر لحظه آماده هستیم.تازمانی که اتفاق های متعددی که مورد نظر ما هستند نیفتند،احساس شادی نمی کنیم ولی فقط کافی است کمی خلاف میل مان صحبت کند یا کاری انجام دهد ما به سرعت مضطرب شده و آرامش خود را از دست می دهیم .قانونی برای شادی وجود دارد که می گوید ((سعی کنید به راحتی شادشوید و شادی خود را وابسته به عواملی که در کنترل خودتان است ،نمایید نه منوط به شرایط خارجی و مواردی که شما کنترل چندانی روی آنها ندارید)) به طورمثال اگر شادی شما منوط به شرايط خارجي و مواردي كه شما كنترل چنداني روي آنها نداريد  محبت کسی است . بیایید برای شاد شدن خودتان به دیگران محبت کنید اگر منوط به بخشش کسی است بیایید برای خوشبختی خودتان دیگران را ببخشید.اگرمنوط به کمک شخصی است بیایید برای کسب آرامش خودتان به دیگران کمک کنید،در این صورت شما درکنترل احساس های خود خواهید  بود و منتظر شرایط خارجی و افراد دیگری که شما را شاد گرداند،نمی مانید.

قاعده 99 را هیچگاه فراموش نکنیم :

روزی پادشاهی از وزیرش می پرسد : چرا همیشه خدمت کارم از من خوشحال تر است در حالی که او هیچ چیز ندارد !! و من پادشاه که همه چیز دارم ؛ حال و روز خوبی ندارم  !!؟ وزیر گفت  : سرورم شما باید قاعده 99 را امتحان کنید !! پادشاه گفت : قاعده 99 چیست ؟ !! وزیر گفت : 99 سکه طلا در کیسه ای بگذار و بنویس این 100 دینار هدیه ای است از طرف پادشاه برای تو و سپس درب را ببند و نگاه کن چه اتفاقی رخ می دهد !! پادشاه نقشه را آنطور که وزیر به او گفته بود انجام داد ...خدمت کار پادشاه آن کیسه را برداشت و موقعی که به خانه رسید سکه ها را شمرد  ؛ متوجه شد یکی کم دارد !! پیش خود فکر کرد که آن را در مسیر راه گم کرده است !! همراه با خانواده اش کل شب را دنبال آن یک سکه طلا گشتند ؛ هیچی پیدا نکردند !! خدمتکار ناراحت شد از اینکه یک سکه را گم کرده است !! پریشانی به سراغش آمد با آنکه همه ی سکه های دیگر را در اختیار داشت !! روز دوم خدمتکار پریشانحال بود ، چرا ؟ ! چون شب نخوابیده بود . وقتی  پیش  پادشاه رسید چهره ای درهم و ناراحت حال ، مثل روزهای قبل شاد و خوشحال نبود !  پادشاه آن موقع فهمید که معنی قاعده 99 چیست !! آری قاعده 99 آن است که همه ی ما 99 نعمت در اختیار داریم که خداوند به ما ارزانی داشته است  و تنها به دنبال یک نعمت هستیم که به نظر خودمان مفقود است !! و در تمام ادوار زندگیمان به دنبال آن یک نعمت گمشده می گردیم و خودمان را به خاطر آن ناراحت و پریشان میکنیم و فراموش کرده ایم که چه نعمت های دیگری را در اختیار داریم. .... به داشته هایمان بیندیشیم.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: