سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

تقدیر از خداوند است وتدبیر ازما

پشنهادهایی که در دعا کردن مؤثراست:

۱) هرروز مدتی رابه سکوت بگذرانيد .جسم تان راآسوده کنید ، افکارتان را ازمشکل ها برگیرید و متوجه خدا کنید و بدین ترتیب ذهن وروح تان را استراحت بدهید ،جواب هر مشکلی در خدا نهفته است .وقتی که ذهن تان رابرخدامتمرکز کنید، راه حل به طورخودکار به سراغ تان می آید .آنقدر منتظر شوید تا جواب رادریابید حتی اگر انتظارتان ساعت ها طول بکشد .

2)باخداصحبت کنید درست همان طور که ممکن است با دوستان تان حرف بزنید ،دعا گفتگوباخداوسخن گفتن بااوبه عنوان دوستی عزیز و صمیمی است .ساده وطبیعی باخدا حرف بزنید .ازهرچه دردل دارید،بگویید،نگویید که خدا همه چیز را می داند ،چراآنچه را که می داند ،برایش تکرار کنم ،وقتی هرچه راکه دردل دارید ،به او بگویید،آماده دریافت پیام خدا خواهید شد.

3)بسیاری از مردم احساس می کنند چنان پلید و گناه کارند که نمی توانند به خدا نزدیک شوند،اماخدا همچون مادرمهربان است اگر کودکی درچاله ای بیفتدوسراپا آلوده شود،چه خواهد کرد؟نزد مادرش می رود و می گوید : (( مادر من کثیف شده ام مرابشوی و تمیز کن !

4)دوباره ودوباره با خدا سخن بگویید.هراندازه که می توانید با اوحرف بزنید .وقتی که دراتوبوس هستید،درمیان کارتان ویا وقتی که غذا می خورید ،بااوحرف بزنید چشمانتان را یک دقیقه ببندید تادنیا از نظرتان دور شود.آنگاه کلامی به خدا بگویید به درون نگاه کنید و نفس عمیقی از عشق به بیرون بفرستید .

این کار باعث می شود که احساس کنید خدا به شما نزدیک است و هرگز تنها نیستید :

5)وقتی که هنگام دعا تقاضایی می کنید هرگز فراموش نکنید ممکن است آنچه که می خواهید برایتان خوب نباشد برای دریافت آنها دعا کنید ،اما به خدا بگوئید در صورتی خواسته تان را اجابت کند که خواسته ی مطلق او باشد زیرا خواست اوجز خیر و خوبی نهایی شما نیست : (( دعا کنید خدایا!باشد که خواست تو ونه خواست من تحقق پذیرد.)) خداوند چهار پاسخ برای دعاهای ما دارد نخستین پاسخ اومثبت است ،یعنی خواست مارااجابت می کند ،اما گاهی هم خدا نه می گوید ،سومین پاسخ منتظرش باش))است ، و چهارمین پاسخ اما چیزبهتری برایت هست ))وقتی که خدا به دعایمان پاسخ مثبت می‌دهدخوشحال می شویم وشکرگذار می‌شویم و ایمانمان قوی تر می شود، درواقع  درک و پذیرفتن سه پاسخ دیگر خداست که دشوار است بی تردید ایمان مارا به آزمون مي‌كشد .وقتی که پاسخ خدا به دعایمان منفی است در آن رحمتی نهته است .وقتی که پاسخ خدا به دعاهایمان ((منتظر باش ))است حکمت بزرگی در آن نهفته است در برخی از دعاها هم خدا می گوید ((چیز بهتری برایت هست )) جواب خدا به دعاهایمان هرچه باشد باید با ایمان آن را بپذیریم و به عشق خدا اعتماد کنیم فقط موضوع این جاست که هنگام دعا و تقاضای خواسته هایمان خدارا برای اعطای آن چه می خواهیم آزاد بگذاریم،خداوند عاشق تر از آن است که مارا مجازات کند و خردمندتر از آن که اشتباهی مرتکب شود.در همه‌ی اعمال او حکمت و رحمتی نهفته است .از هیچ دشمنی نمی هراسم چون تو در کنارم هستی

آنجا که تو هستی اشک ها سوزنده نیستند

مرگ هم تلخ نیست اگر بامن بمانی همیشه پیروزم

ازکتاب ((دوست من سلام ))بهروز فروتن 

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: