سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

تجسم خلاق ،راهی به سوی خوشبختی

تجسم خلاق رابخشی از زندگی خودسازید.مهم ترین چیزی را که باید به خاطر داشته باشید،به کار بردن مداوم تجسم خلاق است،به طوری که بخشش منظم وجدایی ناپذیر زندگی تان شود.بهتراست هرروز به طورمنظم،صبح به محض بیدارشدن وشب پیش از خوابیدن به مدت 15 دقیقه تجسم خلاق را تمرین کنید،اگر بی درنگ ازتجسم خلاق خوداحساس موفقیت کامل نکردید،دل سردنشوید به خاطرداشته باشید ماانگاره های اندیشه ی منفی سالهای سال را به دنبال می کشیم که باید برآن فایق آییم عوض کردن بعضی از این عادت ها که یک عمرهمراهتان بوده اند زمان می خواهد.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: