سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

تجسم خلاق ،راهی به سوی خوشبختی

تجسم خلاق را بخشی از زندگی خود سازید.مهم ترین چیزی را که باید به خاطر داشته باشید،به کار بردن مداوم تجسم خلاق است،به طوری که بخشش منظم و جدایی ناپذیر زندگی تان شود.بهتراست هر روز به طور منظم ،صبح به محض بیدار شدن و شب پیش از خوابیدن به مدت 15 دقیقه تجسم خلاق را تمرین کنید،اگر بی درنگ از تجسم خلاق خود احساس موفقیت کامل نکردید،دل سرد نشوید به خاطرداشته باشید ما انگاره های اندیشه ی منفی سالهای سال را به دنبال می کشیم که باید برآن فایق آییم عوض کردن بعضی از این عادت ها که یک عمر همراهتان بوده اند زمان می خواهد.

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: