سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

بهانه جویی

بسياري از ما پس از شكست به دنبال عذر و بهانه مي‌گرديم، فراموش نكنيد كه عذر تراشي و بهانه‌جويي همچون مانعي براي رسيدن به هدف به شمار مي‌رود. كسي كه حاضر به پذيرش اشتباه نمي‌شود كلاً از بيم ارتكاب اشتباه دست به کاری نمی‌زند  کارها را به فردا موکول می کند همین مسأله موجب دلتنگی و افسردگی دراو می شود بنابراین عادت موکول کردن کار رابه فردا فراموش کنید ،اگر هدف مهمی دارید همین امروز در انجامش تلاش کنید *آشفتگی و احساس اضطراب :شاید شما هم متوجه شده باشید در لحظاتی که آشفته و نگران هستید .قدرت تصمیم گيری برایتان سخت می شود.در صحنه‌ی زندگی همه‌ی ما مشغول انجام مسابقه دو ماراتنی هستیم و از سمتی به سمت دیگر می‌رویم.خسته می شویم احساس دلتنگی و تنهایی می کنیم ،اما آیا تاکنون به دونده‌ای که به پایان خط نزدیک است دقت کرده اید؟

آیا احساس دلتنگی و نومیدی می کند؟خیر ،او چنان به سرعت قدم بر می دارد که گویی آغاز مسابقه است وانرژی تازه ای در درونش جریان دارد.بنابراین ،درباره ی مسائل واتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ بدهد اما هنوز پیش نیامده بهتر است به جای آنکه دچار تشویش واضطراب شوید،بر روی انجام کارتان تمرکز کنید تا آن را به نحو احسن انجام دهیدوبامروراشتباهات وقضاوتهای نادرست به سمت پیشرفت وترقی گام بردارید*احساس بی ارزش بودن :

احساس بی ارزش بودن مثل موریانه ای است که به جان ما می افتد ووجود مان را می خورد ناامیدی نشانه ی احساس بی ارزش بودن است که روند تسلیم شدن را تسریع می کند .همه ی ما مشکلات کوچک وبزرگی درذهن داریم که باید مانع فعالیت آن شویم ونگذاریم که با تحقیر شمردن خود چشمه ی حیات و شادابی را در وجودمان بخشکانیم .آگر همه چیز بیهوده است ،اگر در این دنیا چیز تازه ای وجود ندارد چرا زحمت تلاش را برخود هموارکنیم ؟سعی وجدیت چه فایده ای دارد؟اما به محض آنکه دایره بسته را پاره کنیم وبرا ی خود هدف ارزشمندی در نظر بگیریم و در جهت تحقق آن تلاش کنیم همۀ این احساسات پوچ و منفی را به دست فراموشی می سپاریم و طعم خوشبختی را می چشیم .

پیام

پیام شما

لطفا دیدگاه یا درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید: