سعید کیوان‌پور (شیرانی) نویسنده و شاعر

حمد و ستایش خدائی را سزاست که به وسیله ی علم و دانش آدمی را از حضیض طبقات وجود به اوج کمال و معراج انسانی رسانده و به مرحمت نزول آیات و ارسال رسل طریق هدایت را از ضلالت و گمراهی باز شناسانید.  ? بنده حقیر سعید کیوانپور اهل قلم استان اصفهان به عرض شما بازدیدکننده عزیز میرسانم که در سایت پیش رو سعی برآن شده کشکولی مشتمل بر برخی از موضوعات ادبی ,تاریخی , اجتماعی , و تربیتی جدایی از مطالب و کتابهای حقیر : حاوی سخنان و اندیشه های بزرگان تاریخ بشر بوده و رئوس مسائلی را که هرفرد نیازمند به آن باشد را در برگیردوعمدتا پیرامون مسائل تربیتی , اجتماعی وفرهنگی انتخاب گردیده است ! امید است با شناخت دقیق و بکاربستن این رهنمودها در جمیع مراحل زندگی بتوانیم نسلی فهمیده وسالم تربیت نما ئیم.دراینجا جای دارد طبق وظیفه از شما بازدید کننده عزیز قدردانی وتشکر نمایم که منت بر حقیر گذاشته و از سایت مذکور بازدید نموده اید : درودبرشما ? لطفا هرگونه نظر و پیشنهاد خود را با شماره همراه  09387406828  ......09131047945     به صورت پیامک یا تلگرام ارسال نمائید .

باسپاس و قدردانی مجدد :  سعید کیوانپور

✍✍✍ ویراستار : مسیح کیوانپور ....

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20